Ana Sayfa Müridanın El Kitabı Velînin Değişik Şekillere Girmesi

Velînin Değişik Şekillere Girmesi

289
0

Tercüme: Abdulkerim Dede

Bana soruldu:
“ ‘Veliyullah Şeyh Abdu’l-Kadir et-Taştûşî’nin falan gecede kendi yanında bulunduğu’na dair hanımını boşama üzerine yemin eden bir adam ile ‘O zatın aynı geceyi kendi yanında geçirdiği’ne dair boşama ile yemin eden bir başka adam var; bunlardan birine boşama gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi?” Derhal bana yakın olan birini Şeyh Abdulkadir’in yanına gönderdim; O’na bunu sordu. Bunun üzerine, O, ‘Eğer dört kişinin her biri, geceyi yanlarında geçirdiğimi söylese, elbette doğru demiş olurlar’ dedi.

Ben de ‘Hiçbirinin hanımının boş olmayacağı’na fetvâ verdim.

Meselenin Fıkıh Yanıyla Ortaya Konulması ve Tahlili

Bu iki kişiden ya her biri delil getirir veya hiçbirisi delil getiremez yahut da birisi delil getirir, diğeri getiremez.

İlk iki halde, ikisinin de yeminlerinin bozulmaya cağı açıktır; bu hususu hiçbir kimse münakaşa ede mez. Çünkü her ikisinin beraberce yemininin bozuldu ğuna hükmetmek imkânsızdır; nitekim bu açıktır. İkisinden belli bir kişinin yemininin bozulacağını söylemek de imkânsızdır; çünkü bu, delilsiz bir iddia ve tercih sebebi bulunmadan tercihe gitmektir.

Devamı İçin Tıklayınız.

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin