Ana Sayfa Etiketler Teymiyye

Etiket: teymiyye

Selefî İstismarında Bir Mâturîdî: İmam Birgivî

Melikşah Sezen Bu eser yine İmam Birgivî gibi samimi ve dertli birçok mutasavvıf tarafından da şerh edildi. Mesela ülkemizde en meşhur olan şerhi ‘Berîka’...

Kasîde-İ Nûniyye, Es-Seyfü’s-Sakîl Ve Tekmile’si Işığında İbn Teymiyye

Bu makalede inşâellah, İmâm Takıyyüddîn es-Sübkî’nin, İbn-Kayyim el-Cevziyye’nin yazdığı Kasîde-i Nûniyye’ye reddiye/cevâb olarak kaleme aldığı es-Seyfü’s-Sakîl isimli eserini tanımaya çalışacağız. Yazımız bir mukaddime, beş fasıl ve bir hâtime/netîce çerçevesinde olacaktır.

İbn Teymiyye’nin İtikadi Görüşleri

İbn Battuta, İbn Hacer el-Heytemi, Takiyyuddin es-Sübki, Tacüddin es-Sübki, Kemaleddin İbnü’z-Zemlekâni, Şihabuddin İbn Cehbel ve Ebu Hayyan gibi muasırı olan alimler tarafından görüşleri tenkit edilen İbn Teymiyye, hakkında yazılan reddiyelerin de etkisiyle –zamanla- ilk yıllardaki itibarını kaybeder.

İbn Teymiyye’nin İlim Adamı Kimliği ve Güvenilirliği – İbn Arabi Müdafaası

İbn Arabi üzerine yapılan tenkitlerin bir çoğu ya tahkik edilmeyen bu tür nüshalar esas alınarak kaleme alınmış ya da tasavvuf karşıtlarının hezeyanları doğrultusunda telif edilmiştir.

Allah Teâlâ -Hâşâ- “Oturur” mu?

Kimileri İbnu Teymiyye’de teşbîh ve tecsîm olduğunda şübhe ederlerken kimileri de O’nun bizzat kendi ifâdeleri ve beyanlarından hareketle bunu kat’iyyetle inkâr etmektedirler. Aliyyu’l-Karî de bu inkâr edenlerdendir. O, Tirmizî’nin Şemâil’ine yazdığı şerhi Cem’u’l-Vesâil’de ve Sarık Risâlesi’nde bunu uzun uzun reddederken, eserlerini kâfî mikdarda okumadığını da ortaya koymaktadır. Evet, İbnu Teymiyye bu teşbîh ve tecsîm akidesini bazı eserlerinde sözle reddederken bazılarında bunları inkâr manasında açık ifadeler kullanabilmekte, kimi kitâblarında teşbih ve tecsîmi hafîf bir şeymiş gibi göstermeye gayret sarf etmektedir.

Kitap Tavsiye

Sosyal Medyada Bizi takip Edin

1,134TakipçilerTakip Et
33,132TakipçilerTakip Et
20AboneAbone Ol

Editör Tavsiyesi