Allah Teâlâ -Hâşâ- “Oturur” mu?

Kimileri İbnu Teymiyye’de teşbîh ve tecsîm olduğunda şübhe ederlerken kimileri de O’nun bizzat kendi ifâdeleri ve beyanlarından hareketle bunu kat’iyyetle inkâr etmektedirler. Aliyyu’l-Karî de bu inkâr edenlerdendir. O, Tirmizî’nin Şemâil’ine yazdığı şerhi Cem’u’l-Vesâil’de ve Sarık Risâlesi’nde bunu uzun uzun reddederken, eserlerini kâfî mikdarda okumadığını da ortaya koymaktadır. Evet, İbnu Teymiyye bu teşbîh ve tecsîm akidesini bazı eserlerinde sözle reddederken bazılarında bunları inkâr manasında açık ifadeler kullanabilmekte, kimi kitâblarında teşbih ve tecsîmi hafîf bir şeymiş gibi göstermeye gayret sarf etmektedir.

Devamını Oku
Menü