İbni Abdisselam Resulullahdan Gayrı ile Tevessul Caiz Değildir Dedi mi ?

Derim ki, Bu, İbnü Abdissel-âm’dan yapılan nakilde düşülen bir hatâdır. Zîrâ, O’nun fetvâsı, Allah(celle celâlühû’y)a yaratılanla yapılan yemîn hakkındadır; Allah(celle celâlühû)’dan bir yaratılan kişinini rütbesiyle istemek hakkında değildir. Biz onun bu husûstaki sözünü nakledelim ki, anlatılmak istenen ortaya çıksın.

Devamını Oku

Ölülerin Tasarrufu ve Dirilere Faydası Var mıdır?

Günümüzdeki çok bilmiş Materyalist Mü’minler’e(!) sorarsanız yoktur. Ancak, mühim olan Eslâf’ımızı ve imâmlarımızı koyup geçen şu turfanda müctehidlerin nevzuhûr hezeyanları değil, Ehl-i Sünnet Mü’minlerin imâmlarına göre bunların var olup olmamasıdır.

Evet, Ehl-i Sünnet Mü’minlerin imâmlarına göre ölülerin tasarrufu ve dirilere faydası vardır. Nitekim İmâm Kevserî, Fahruddîn-i Râzî, Sa’deddîn Teftâzânî ve Seyyid Şerîf Cürcânî’den bu mes’eleyle alakalı aşağıda okuyacağınız ifâdeleri naklediyor.

Devamını Oku
Menü