Ana Sayfa Etiketler Tevessül

Etiket: tevessül

İmam ibni Hibban’ın(r.a) imam Rıza’ya (r.a) tevessül etmesi

مات على بن موسى الرضا بطوس من شربة سقاه إياها المأمون فمات من ساعته وذلك في يوم السبت آخر يوم سنة ثلاث ومائتين وقبره...

İmam Kurtubi(ra) ve Tevessül

Ehli sünnet alimlerinden Kurtubi’nin telif ettiği “el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an” adlı tefsir kitabının 6-cı cildinin 439.cu sayfasıdır. işaretlenmiş yerlerde şu ifadeler var. روى أبو صادق عن علي...

Benden Değil Allah’dan Yardım İstenir Hadisinin Manası

Yardım istemenin (istigase) caiz olmadığını ileri sürenler bu hadisi şerifi delil getirmişlerdir fakat buda batıl bir istidlaldir. Zira eğer hadisi bu şekilde delil kabul edecek olursak hadisin zahirinden hareketle resulullahtan hiçbir şey istenemeyeceğini anlamak zorundayız.

Tevessül, İnanç Mes’elesi midir, Amel Mes’elesi midir ?

Yani, tevessül, İbnü Abdi’l-Vehhâb’a göre harâm değil, mekrûhdur; nerde kaldı bid’at ve şirk olsun. Bizce, O’nun mekrûhtur….. şeklindeki sözünün de hiçbir ehemmiyeti ve kıymeti yoktur.

Allah’dan Başkasından Meded İstemek Câiz Değil midir ?

Sizden biriniz bir şey kaybederse veya hiçbir insanın olmadığı bir yerde yardım murâd ederse, şöyle seslensin: Ey Allah'ın kulları bana yardım edin. Çünki Allah'ın sizin görmediğiniz kulları vardır.

Tevessülde herkesin kabul ettiği ölçü nedir ?

Hiçbir Müslüman, ameli salihlerin Allah’a yakınlık için birer vesile olduğunu inkâr edemez. Herkes oruç tuttuğunda namaz kıldığında Kur’an okuyup sadaka verdiğinde, hepsinin Allah’a yaklaşmak için birer vesile olduğunu bilir.

İbni Abdisselam Resulullahdan Gayrı ile Tevessul Caiz Değildir Dedi mi ?

Derim ki, Bu, İbnü Abdissel-âm'dan yapılan nakilde düşülen bir hatâdır. Zîrâ, O'nun fetvâsı, Allah(celle celâlühû'y)a yaratılanla yapılan yemîn hakkındadır; Allah(celle celâlühû)'dan bir yaratılan kişinini rütbesiyle istemek hakkında değildir. Biz onun bu husûstaki sözünü nakledelim ki, anlatılmak istenen ortaya çıksın.

Ölülerin Tasarrufu ve Dirilere Faydası Var mıdır?

Günümüzdeki çok bilmiş Materyalist Mü’minler’e(!) sorarsanız yoktur. Ancak, mühim olan Eslâf’ımızı ve imâmlarımızı koyup geçen şu turfanda müctehidlerin nevzuhûr hezeyanları değil, Ehl-i Sünnet Mü’minlerin imâmlarına göre bunların var olup olmamasıdır. Evet, Ehl-i Sünnet Mü’minlerin imâmlarına göre ölülerin tasarrufu ve dirilere faydası vardır. Nitekim İmâm Kevserî, Fahruddîn-i Râzî, Sa’deddîn Teftâzânî ve Seyyid Şerîf Cürcânî’den bu mes’eleyle alakalı aşağıda okuyacağınız ifâdeleri naklediyor.

Kabir Ehlinden Yardım İsteyiniz” Sözü, Gerçekten Sâbit Bir Hadîs midir?

Bu mes’ele de husûsan zamanımızdaki câhil ve edebsiz neslin Allah dostlarına saldırdıkları ve etlerini ısırıp yemeyi ma’rifet saydıkları, dolayısıyla da zehirlenip bir yana yığıldıkları...

Kitap Tavsiye

Sosyal Medyada Bizi takip Edin

1,039TakipçilerTakip Et
33,132TakipçilerTakip Et
22AboneAbone Ol

Editör Tavsiyesi