Ana Sayfa Müridanın El Kitabı Resulullahın Kanı İle Teberruk Meselesi

Resulullahın Kanı İle Teberruk Meselesi

281
0

Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem))in kani ile teberruk:

29-Amir ibni Abdillah ibni Zübeyr (Radiyallahu Anh),babasinin kendisine söyle anlattigini naklediyor:Bir kere o,Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kan aldirirken yanina geldi,kan aldirma isi bitince Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)

“Ya Abd! Bu kani götür kimsenin görmeyecegi bir yere dök.”buyurdu.

(Bundan sonrasini babam söyle anlatti):”Ben Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in yanindan ayrilinca o kani tutup ictim.Resulullah (Sallu Aleyhi Vesellem)e dönünce :”Ya Abd! Ne yaptin?” diye sordu.

Ben “Onu insanlardan gizli kalacagini zannetigim bir yere koydum.”deyince,Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) “Belki de sen onu ictin.”buyurdu.

Ben”Evet” deyince,

Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem):”Sana kan icmeni kim emretti?Vay sana insanlardan vay insanlara senden(sen insanlardan cok cekeceksin,insanlar da senden).”buyurdu.(Hakim,Müstedrek,No:6343,3/638,Ibni Asakir,Muhtasar-i Tarihi Dimesk,12/173,Darekutni,Sünen,1/228,Beyhaki,Sünen-i Kübra,No:13407,7/106,Ebu Nuaym,Hilyetü’l Evliya,1/330,Ibni Hacer el Askalani,El Metalibu’l-Aliye,No:3847,4/21,Heysemi,Mecmeu’z-Zevaid,No:14010,8/482,Ali el Müttaki,Kenzü’l Ummal,No:37226,13/470)

Abdullah ibni Zübeyr (Radiyallahu Anh)in azatlisi Keysan (Radiyallahu Anh)dan diger bir rivayette de Resulullah (Sallu Aleyhi Vesellem):

30-“Cehennem sana yemin yerini bulacak(sirattan gececek)kadardan fazla dokunmayacak.”buyurdu.(Ibni Asakir,Muhtasar-i Tarih-i Dimesk,12/174,Darekutni,Sünen,1/228,Ebu Nuaym,Hilye,1/330,Ali el Müttaki,Kenzü’l-Ummal,No:37223,13/469)

Ebu Asim(Rahimehullah)in beyanina göre Ulema,Abdullah ibni Zübeyr (Radiyallahu Anh) da görülen asiri kuvvetin,Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in kanini icmesinden kaynaklandigini söylemislerdir.(Ibni Hacer,El Isabe fi temyizi’s-Sahabe,4/70,Ibni Asakir,Muhtar-i Tarih-i Dimesk,12/173)

Bir rivayette Ibni Zübeyr (Radiyallahu Anh) Efendimiz (Sallallahu Aleyhi Vesellem))in kanini ictiginde Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ona bunun sebebini sorunca,O:”Senin kanina cehennem atesinin degmeyecegini bildigim icin ictim.” diye cevap verdi.

“El Mevahibu’l-Ledünniyye”de zikredildigine göre Abdullah ibni Zübeyr Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in kanini icinde agzi misk koktu ve bu koku asilincaya kadar agzinda kaldi.(Kastalani,El Mevahibu’l-Ledünniyye-2/316)

Abdullah ibni Zübeyr (Radiyallahu Anh)in Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem))in kanini icmesiyle ilgili bu hadis-i serif cok sahih olup,hadis imamlarindan Bezzar,Ebu Yala,Taberani ve Beyhaki de (Rahimehullah) bu hadis-i serifi tahric etmislerdir.(Suyuti,El Hasaisu’l Kübra,1/117,Ibni Hacer,El Isabe,4/70,Kastalani,El Mevahibu’l-Ledüniyye,2/316)

31-Beriyye Ibni Ömer ibni Sefine (Radiyu Anh),babasi vasitasiyla dedesinin söyle buyurdugunu rivayet etmistir:”Bir kere Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kan aldirdiktan sonra bana:”Bu kani al,hayvanlardan ve kuslardan (bir rivayette.Insanlardan ve hayvanlardan gizli bir yere) onu göm.”buyurdu.

Ben Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in yanindan uzaklasip onu ictim,sonra bana sordugunda ona bu durumu haber verince güldü (tasvip etti).(Beyhaki,Sünen-i Kübra,NO:13408,7/107,Taberani,Mu’cem-i Kebir,No:6434,7/81)

Ibni Hibban (Rahimehullah)in rivayetinde ise,Resulullah (Sallu Aleyhi Vesellem) ona:

32-“Atesten korundun.”buyurdu.(Ibni Hibban,Kitabu’l-Mecruhin:1/111)

33-Ömer ibni’s-Saib (Radiyallahu Anh)dan rivayet edildigine göre:Uhud günü Resulullah (Sallu Aleyhi Vesellem) yaralaninca,Ebu Said el Hudri (Radiyallahu Anh)in babasi Malik ibni Sinan(Radiyallahu Anh) Resulullah (Sallu Aleyhi Vesellem) in yarasini temizleyip alti bembeyaz cikincaya kadar emdi.

Kendisine:”Onu tükür.”denince,O yutarak:”Vi onu ebediyyen tükürmem.” dedi.O zaman Resulullah (Sallu Aleyhi Vesellem):”Cennet ehlinden bir adama bakmak isteyen bu zata baksin.”buyurdu ve o zat Uhud’da sehit oldu.Diger bir rivayette ona:”Kan mi iciyorsun?” denince O:”Evet! Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in kanini icerim.”dedi.

Bunun üzerine Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) onun hakkinda:

“Kani benim kanimla karisti,ona ates degmez.”buyurdu.

(Beyhaki,Delailü’n-Nübüvve,3/266,Taberani,Muc’em-i Evsad,10/40,Ibni Hacer,El Isabe,No:7629,6/25)

Ruhul Furkan Tefsiri 7 cild sayfa 32-33-34-Mahmud Ustaosmanoglu (Kuddise Sirruhu) Hazretleri

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin