Ana Sayfa Müridanın El Kitabı Resulullahın İdrarı İle Teberruk Meselesi

Resulullahın İdrarı İle Teberruk Meselesi

322
0

34-Ibni Cüreyc (Radiyu Anh) dan rivayet edildigine göre,Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) bir kaba idrarini yapar sonra o, seririnin altina konurdu.Bir kere geldiginde kabi bos bulunca,Habesistan’dan Ümmü Habibe (Radiyallahu Ahha validemiz) ile beraber gelip ona hizmette bulunan Bereke isimli kadina:

“Bu kaptaki idrar nerede?” diye sordu.O:”Ictim onu ya Resul!” deyince,Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem):”Ey Ümmü Yusuf!(o ictigin sana) Sihhat olsun.!”buyurdu.Bu kadinin künyesi Ümmü Yusuftu.Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in bu duasi bereketiyle ölüm hastaligi disinda hic hastalanmadi.(Ibni Hacer-i Askalani,Telhisu’l-Habir,No:20,1/31,Beyhaki,Sünen-i Kübra,Nikah:49,No:13406,7/106)

35-Ümmü Eymen ( R.Anha) söyle buyurmustur:Bir gece Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kalkip evin kenarindaki bir cömlege idrarini yapti,ben de gece susamis olarak kalkip bilmeden o cömlekteki idrari ictim.Resulullah (Sallu Aleyhi Vesellem) sabah kalktiginda:

“Ya Ümmü Eymen! Kalk o cömlektekini dök.” buyurdu.Ben:”Vi onda olan seyi ictim.” deyince,Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) disleri cikincaya kadar güldü,sonra:”Sen varya!Bundan sonra ebediyyen karnin agrimaz.”buyurdu.(Taberani,Mu’cem-i Kebir,No:230,25/89,Hakim,Müstedrek,No:6912,4/70,Ebu Nuaym,Hilye:2/67,Delailü’n-Nübüvve,No:365,2/444)
:;
Hadis-i Serifin ravisi Ümmü Eymen (Radiyallahu Anha) Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e annesinden kalma cariyesi idi.Resulullah (Sallu Aleyhi Vesellem) Hatice validemizle evlendiginde onu azad etti.

O,Haris ibni Hazrec ogullarindan Ubeyd ibni Zeyd (Radiyallahu Anh) ile evlenip,ondan Eymen isimli cocugu dogurdu.O da Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in sohbetinde bulundu ve Hayber günü sehit oldu.

Zeyd ibni Harise (Radiyallahu Anh) Hatice (Radiyallahu Anha) validemizin kölesiydi,onu Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e bagisladi,Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) de onu azad ederek Nübüvvetten sonra Ümmü Eymenle evlendirdi.Ümmü Eymen (Radiyallahu Anha)ondan Üsame (Radiyu Anh)i dogurdu.

Ümmü Eymen(Radiyallahu Anha) Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) i kücüklügünden büyüttügü icin Resulullah (Sallu Aleyhi Vesellem) onun hakkinda:

36-“Ümmü Eymen annemden sonra annemdir.”buyururdu.(Suyuti,Camiu’l-Ehadis,No:4528,2/154,Ibni Hacer,El Isabe,No:1139,8/212,Ali el Müttaki,Kenzü’l Ummal,No:34417,12/146)

37-Hakime binti Ümeyme (Radiyallahu Anha),Annesi Ümeyme (Radiyu Anha)nin söyle buyurdugunu rivayet etmistir:Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in icine idrar yaptigi agactan bir kabi vardi ki onu seririn altina koyardi.Bir kere kalkip o kabi aradiginda bulamayinca:”Kap nerdedir?”diye sordu.

Buna cevaben “Habesistandan Ümmü Seleme ile beraber gelen hizmetcisi Berre onu icti “dediklerinde,Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem):”Muhakkak ki o,atesten büyük bir korunma ile korunmustur.”buyurdu.(Taberani,Mu’cem-i Kebir,No:527,24/205,Heysemi,Mecmeu’z-Zevahid,No:14014,8/484)

38-Ebu Rafi’ in hanimi Selma(Radiyallahu Anha) söyle buyurmustur:Bir kere Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) evin üstünde otururken:”Ey SElma”Bana yikanma suyu getir.”buyurdu.

Bunun üzerine ben gidip icinde Sidr (temizlemede kullanilan Arabistan kirazi denilen bir agacin )suyu bulunan bir kap getirdim ve Resulullah (Sallu Aleyhi Vesellem) ici lif (Hurmaagacinin kabugu) dolu olan bir minder üzerine diz üstü cöktü,ben onun basina su düktüm oda basini yikadi.

Süphesiz ki ben,basindan kaba damlayan her bir damlaya bakiyordum sanki onlar parlayan icilerdi.Sonra ona bir su getirdim basini yikadi (duruladi).Yikamayi bitirince:”Ey Selma! Kaptaki suyu kimsenin basmayavcagi bir yere dök” buyurdu.Bunun üzerine ben kabi alip icindekinin bir kismini ictim digerini döktüm.Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem):

“Kaptaki suyu ne yaptin? diye sorunca,ben “Ya Resulullah! Topragi kiskandim da bir kismini ictim,sonra kalanini yere döktüm.” dedim.O zaman Resulullah (Sallallhu Aleyhi Vesellem) :”Git Muhakkak ki bu sebeple ALLAH seni atese haram kilmistir.”buyurdu.(Taberani,Mu’cem-i Evsad,No:9217,10/103)

Hadis-i Serifin raviyesi Selma (Radiyu Anha),Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in halasi Abdülmuttalib kizi Safiyye (Radiyallahu Anha) nin azatlisidir,ayni zamanda kendisine Resulullah (Sallu Aleyhi Vesellem) in azatlisi ve hizmetcisi de denirdi.O Resulullah (Sallu Aleyhi Vesellem)in oglu Ibrahim (Aleyhisselam)in ve Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in kizi Fatima (Radiyallahu Anha) validemizin ogullarinin ebesiydi.Selma( Radiyallahu Anha) Hazreti Ali (Radiyu Anh) ile beraber Hazret-i Fatima (Radiyallahu Anha) anamizin yikanmasinda da bulunmustur.

Bu validemiz Hazreti Hamza (Radiyallahu Anh) in avdan dönerken önüne cikip Ebu Cehilin Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)e yaptiklarini haber vererek,Ebu Cehilin kafasinin yarilmasina ve Hazreti Hamza (Radiyallahu Anh)in müslüman olmasina sebep olmustur.(Ibni Abdilberr,El Istiab fi ma’rifet’l-Ashab,No:3417,4/418,Ibni Hacer,El Isabe,No:571,8/112)

Imam-i Nevevi (Rahimehullah) in beyanina göre Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) in kaninin ve idrarinin temizligine bu hadis-i serifler delalet etmektedir,zira Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kanini ve idrarini icenleri görmüs ve bunu inkar etmemistir ki bu onun takriri demektir.(Nevevi,Serhu’l-Mühezzeb,1/233)

Buhari Sarihi Imam-i Allame Bedruddin-i Ayni (Rahimehullah) Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in sacinin,kaninin,idrarinin ve mübarek vücudundan cikan herseyin temiz olduguna dair ulemanin ittifaklarini zikretmis ve bunun aksini söyleyenlerin islam dairesinden cikacaklarindan korktugunu beyan etmistir.Nitekim Imam-i Azam Ebu Hanife (Rahimehullah)in görüsüde budur.(Ayni,Umdetü’l-Kari,3/35)

Hafiz Kastalani’nin,”Mevahib”te zikrettigine göre,Seyhu’l-Islam Ibni Hacer söyle buyurmustur:Resulullah (Sallallahu Aleyhi Vesellem)in mübarek vucudundan cikanlarin temizligi hakkinda deliller cidden coktur.Ulema bunu Resulullah (Sallu Aleyhi Vesellem)in hususiyetleri arasinda saymislardir.(Kastalani,El Mevahibu’l-Ledünniyye,2/318)

Ruhul Furkan Tefsiri 7. cild sayfa 35-36-37-38 Mahmud Ustaosmanoglu (Kuddise Sirruhu) Hazretleri

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin