Ana Sayfa İktibaslar Resulullaha İttiba Etmeyen Kafirdir

Resulullaha İttiba Etmeyen Kafirdir

295
0

Muhammed SallALLAHu Aleyhi ve sellem’in ruhu,tasarrufu ve kudretiyle yaşayan Zat’a andolsun;”şu ümmetten yani Hıristiyan ve Yahudilerden Beni işitip haberdar olan, sonra onunla gönderilmiş olduğum hükümlere inanmadığı halde ölen bir kimse yokturki, ateş ehlinden olmamış olsun.

”Müslim h.n.240=153,Müsnedi Ahmed c.2 s. 350

Beğavi Şerh-us-Sünne de diyorki ”Müslimin tahric ettiği bu hadis,kesinlikle sahihtir.” Şerhus Sünne c.1 s.104 h.n.56

Bu cümlede iltifat vardır.Yani ğaybetten tekellüme dönüş vardır.Mesela hatib,gaib bir kimseden bahsettiği gibi kendi zatından bahseder,sanki bahsinde kendisi yoktur.Sonra varlığını ortaya koyar.

İşte bu noktadan hareketle Rasul-uMuhterem salalalalhu aleyhi ve sellem, cem’ makamında olduğu hasebiyle, o yüce makamdan teferruka=fark makamına iniş yapmakla…

Diğer ifadeyle, Hakkla beraber meşgul olmaktan halkın davetine nakil olmakla… Başka bir ifadeyle tekmil mertebesine dönüş yapmakla:”Şu ümmetten yani hıristiyan ve yahudilerden Beni işitip haberdar olan, sonra onunla gönderilmiş olduğum hükümlere inanmadığı halde ölen bir kimse yoktur ki, ateş ehlinden olmamış olsun.” diye buyurdu.

Aslında yesmau kelimesi, kendi nefsiyle müteaddidir.Ta’diyet manasını takviye etmek yahudda ihbar manasının tazmini için bi diye ba harfi, mefülüne dahil oldu.

Tazmin, mevcud müteaddi fiili masdara çevirerek,ta’diyet manasını bildiren harfin, kendisine bağlı olacağı fiili yani müteallakını getirip, mezkur masdara musallat kılmaktır.Yahud aksini yapmaktır.

Mesela ”Zihnimde tutmuş olduğum şu ümmetten yani hıristiyan ve yahudilerden la yesmau muhbera bibi’seti gönderilmemden haberdar olduğu halde Benim ALLAH’ın Rasulu olduğumu işiten, sonra onunla gönderilmiş olduğum hükümlere inanmadığı halde ölen hiçbir kimse yoktur ki, ateş ehlinden olmasın.”

Hadisi şerifteki min kelimesinin, beyan ve ba’ziyet için olması muhtemeldir.Bu itibarla min hezihil ümmeti ‘nin, ehadun’ dan bedel yahud da baz olması muhtemeldir.

Her halukarda Zemahşerinin ”Sizde bazınız ,hayra davet eder, münkerden vazgeçirmeye çalışır olan bir taife olsun.=Sizden yani bir cemaat, hayra davet eder..”Ali İmran mealindeki ayeti kerimeyi tefsir etmesi kabilesindendir…

Her halu karda hadisi şeriften şu hüküm çıkarılmaktadır:Bir insan ehli kitab olsun olmasın,Muhammed sallALLAHu Aleyhi ve Sellem’in risaletinden yani ALLAH’ın gönderdiği bir peygamber olduğundan haberdar olursa ve iman etmezse KAFİRDİR.

Çünkü ehli kitab ,Peygamber’in risaletini işittiği halde iman etmemesiyle ateşin yaranlarından oluyorsa, hiçbir peygambere inanmayan yani ehli kitab olmayanlar, evla tarikiyle cehennemin yaranı olurlar.

Şu halde hadisin manası şudur:”Hiç risaletimden haberdar olmayan ve hakk bir peygamber olarak gönderildiğimi bilmeyen değil, zamanımda olsun ,sonraki zamanlarda olsun kıyamete kadar, sadece risaletimden haberdar olduğu halde ve Benim bir Peygamber olduğumu işittiği halde ALLAH Azze ve Celle’ den getirmiş olduğum kitaba yani Kur’an a yahud bildirdiğim hadislere inanmayan hiçbir kimse yoktur ki, CEHENNEM YARANI OLMASIN.”

Artık Humanist fikrine kaymış serserilerin ”Hıristiyan ve Yahudilerin ebedi cehennemde kalmayacakları ve Muhammed sallALLAHu Aleyhi ve Sellem’e iman etmeseler dahi imanlarının sahih olduğu sözleri ,sureti kat’iyyede BATILDIR.

Çünkü ehli kitab,muharref kitablara inanmaktadırlar.Kaldıki, Müslüman bir kimsenin,Arabcadan haberdar olduğu halde bu sahih hadisten ve DAHA BİR ÇOK NASLAR’da yüz çevirmesi,aklıyla böyle HEZEYANDA bulunması, ŞAYANI HAYRETTİR…..

kAYNAK:tAHKİMİ SADAT ŞERHİ MİŞKAT 2 .Cild Üstaz İsmail Çetin Rahimehullah

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin