Hazreti Muaviye, Hazreti Ali ile muhiblerine Cuma ve Bayram günlerinde minberlerde lâ’net etmiş ve...

İktibas : Ömer Nasuhi Bilmen K.s İmam Ali kerremallahü veche hazretlerine şehadetlerinden sonra bizzat Hazreti Muaviyenin lânette veya sebb-ü şetm-de bulunmuş olduğu asla iddia edilemez....

Selefi olduklarını iddia edenlerin Allahın kelamı için ses ve harfdir demeleri

Muhammed b. Mani, Makâlât üzerine yazdığı ta'likler meyanında (184) şöyle der : "Kur'an Kelamuhlahtır. Cebrail onu ALlah' tan, Nebi Cebrail' den , Sahabe de Nebi...

Ebû Yûsuf’un el-Emâlî’si Çıkarsa Büyük Olay Olur !

Münhasıran İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe ve ‘’Hadis’’ bağlamında araştırma yapanlar için bazı –aslında açmaz olmayıp, açmaz gibi yansıtılıp da hakikatte sûnî bir tartışma...

Mâlikü’d-Dâr Hadîsi ve Tevessül

Hz. Ömer’in radıyallâhu anh halîfeliği zamanında insanlara kıtlık isabet etti de, bir adam Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem’in kabrine geldi ve Yâ Resûlullah!.. Ümmet'in...

Allah’a Yalan İftirâ Eden Koca Zâlimler

Tevessül ve İstiğaseyi şirk kabûl eden câhil ve gerizekalılar, “Bu sizin ma'ziretiniz müşriklerin putlara ibâdet ederken ileri sürdükleri ma'ziretlerin ta kendisidir. Onlar da, biz...

Hz.Ali r.a Hadisi ve kabirler üzerine bina ve mescid yapmak

Kabir üzerinde bina yapmak, eğer o binalar kabrin etrâfındaysa bu, ister ev, ister medrese, ister kubbe,yâhud isterse mescid olsun, câizdir. Ve yine ortaya çıkmıştır...

Hüseyin Avni Hocaefendiden İslamoğluna Mektup

Selam hidayete uyanlara olsun.... İslamoğlu Mustafa!.. Son zamanlarda duydum ki, Âdem Aleyhisselam’ın meniden yaratıldığını, babasının olduğunuve topraktan yaratılmadığını söylemişsin. Üstelik bunun ayette yer aldığını ve...

Müfessir Mevlana İmam Alusinin İbni Arabi ve İbni Teymiye Hakkındaki Görüşleri

Not : Bu yazı Ebubekir Sifil Hocaefendinin Makâlât’ul Kevserî Tercumesi 1.cildinin sahife 179 'daki 10.dipnotudur. İlgili kısmın yayınlanmasında musade ettikleri için Ebubekir Sifil hocamıza...

Kur’an’ın Bir Kısmı “Masaldır” diyen Kanal 24’ün İlahiyat Prf’si: Mustafa ÖZTÜRK

İhsan Şenocak Hocaefendi | İsrail ordusuna konuşan bir haham, “Kur’an en büyük düşmanımızdır. O, Müslümanların elinde olduğu müddetçe onlarla anlaşmamız nasıl mümkün olabilir ki?”...

“Allah Ademi Kendi Sûretinde Yaratmıştır” Rivâyeti Hakkında

Ebubekir Sifil HocaEfendi "Allah Ademi Kendi Sûretinde Yaratmıştır"(1) Rivâyeti Hakkında “Bu ümmetin alimleri, ‘Allah Teâlâ, adem’i Rahman’ın sûretinde, biçiminde yaratmıştır’ demeyi inkâr etmemişlerdir, Selef ve bu...