Allah’u Teala Görülür mü.? [Dünyada- Rüyada-Ahiretde]

Kaynak : ruhu'l furkan tefsiri 11.cild  لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ENAM SURESİ 103.AYET-İ KERİME  Gözler O'nu İrak edemez (O'nu kavrayacak şekilde göremez)....

Bir Veya İki Îmân Esâsına Îmân Etmek Yeter mi?

** bu yazı hayrettin karamanın batıl bir itikadına cevab verilen ilgili yazıdan bir bölümdür. Bir Veya İki Îmân Esâsına Îmân Etmek Yeter mi?  Bunlara Îmân Diğer...

Hz.İsa’nın vefatı , ref-i ve nuzulu bağlamında M.Zahid Kevserinin ilgili Kuran Ayetlerine yaklaşımı

Muhammed AYDIN** M. Zahid Al-Kevseri’s Interpretation of the Qur’anic Verses Related to the Death of Jesus, His Ascension to the Heavens and His Second Coming This...

İmam Ebû Hanife’yi Ta’dil Edenler

Daha önce de belirttiğimiz gibi İbn Abdilberr'e göre, Ebu Hanife'yi tev­sik edenler, yani güvenilir olduğunu söyleyenler onun aleyhinde konuşanlar­dan daha çoktur. Hadis ve Sünnet'e ittihada...

Irak Medresesinin Rey Ekolü Olarak Tanınması nın Sebepleri

Hicaz ve Irak ekollerinin h.birinci ve ikinci asırlarda, fıkıh alanında hadis ve reye verdikleri önem hemen hemen aynı seviyede olmakla beraber, ilkinin hadisçi, ikincisinin...

Ebu Lehebin Azabının Hafifletilmesi Meselesi

Ebû Leheb’in kölesi Süveybe’yi âzad etmesi Hadis ve siyer kitaplarımız Ebû Leheb’in, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğumunu haber verdiği için kölesi Süveybe’yi âzad ettiğini...

Hz.Ömer R.a Ebu Hureyye R.a’ı Dövdümü.?

Hüseyin Işık (Beheştî) adlı Ca'ferî bir Türk gencinin fikritakip.com'da ortaya attığı iddialara karşı cevaplarımızı sıraladığımız bir önceki yazının 13. maddesi, şahsımıza yöneltilen şu soruyla...

Hanefî Usulcüsü Cessas’ın Mütevatir Anlayışı

Hanefî usulcüleri arasında Ebubekir Ahmed b. Ali er-Razî el-Cessas (v. 370 h.) ayrıcalıklı bir mevkie sahiptir. Bu konuda Cessas'ın Irak Hanefî fakihlerinden olması bakımından...

İmam-ı Zehebi’nin İbni Teymiyye’ye Nasihatı

En-Nasihatü’z-Zehebiyye li İbn Teymiyye Bütün hamdler Allah’a olsun. Ey Rabbim! Bana merhamet et, suçumu bağışla, benim imanımı koru! Günahıma karşı az kaygı gösterdiğime kaygılanıyorum. Yazıklar olsun!...

Yunus Ve Mevlana’ya Atılan “Dinler üstü” İftirası

Çağımızda İslâm’a dil uzatmayı marifet sanan bir kısım sözde aydınlar “Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu” deyimini doğrularcasına Mevlâna ve Yunus’u benimsemiş göründükleri...