Hanefi İmamlardan El-Cessâs ve İ’tizâlî Görüşleri

Ömer Faruk Korkmaz Hocaefendi - Dirayet Hanefi tabakatı içerisinde önemli bir mevkii olan hicri dördüncü asırda yaşamış ve mezhebe yönelik çok faydalı eserler ortaya koymuş...

Atasoy Müftüoğlu’nun Şeyh Mahmûd Efendi Hazretleri Hakkındaki Bir Konuşması Münâsebetiyle

Hüseyin Avni Hocaefendi Besmele, hamdele ve salat u selamdan sonra… Şimdilerde altmış-altmışbeş yaş arası, hatta yetmişe merdiven dayayan zamanının mektepli genç neslinin, geçmişte irfan, şuur ve...

Yükseldik Sanıyorlar, Alçaldıkça Tabana …

Hüseyin Avni Hocaefendi Besmele, hamd ve salat-u selamdan sonra… Müslüman olduğunu iddia eden ve bunu temsil davasında olanlardan, dünya mevki ve makamlarından bir yerlere tırmanma aşk...

Şefaat Mes’elesi Hakkında İslamoğlu Mustafa ile Okuyan Mehmet’e Mektûb – 3

Hüseyin Avni Hocaefendi Bu nasıl bir akıl? Mehmet!.. Şefaati inkâr edebilmek için Rahman ve Rahîm olan Allah’dır; Allah’ın merhameti başkasının merhametiyle boy ölçüştürülemez diyebilecek kadar aklını...

Şefaat Mes’elesi Hakkında İslamoğlu Mustafa ile Okuyan Mehmet’e Mektûb – 2

Hüseyin Avni Hocaefendi Mehmet!.. “Bunlara şefaat sizin anladığınız gibi değil dediğinizde bak, bak, şefaati inkâr ediyor deniliyor” demekle de açık bir mugalata yapıyorsun. Senin için...

Şefaat Mes’elesi Hakkında İslamoğlu Mustafa ile Okuyan Mehmet’e Mektûb – 1

Hüseyin Avni Hocaefendi Besmele, hamd, salat ve selam’dan sonra… Selam hidayete tabi olanlara olsun… Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan! Size bu mektubumda muhterem kardeşlerim şeklinde hitap edip Rabbim...

İbrâhim Aleyhisselâm, Oğlunu Kesmeyecek miydi? -2

Hüseyin Avni Hocaefendi Taslaman: Peygamberimizin mesela bir rüyasının doğru çıktığı geçiyor. Başka bir rüyasında mesela sizlerin gözünde onları çok gösterdik, onların gözünde de sizleri çok...

Hangi İnsanın Hangi Devleti, Hangi Adâlet Devleti? -2

Hüseyin Avni Hocaefendi BU BÖLÜMDE AYRICA İSAMOĞLU’NUN, İRTİDÂDA DÂİR HÜKÜMLERİ IŞİD’E NİSPETLE REDDETMESİ DE ELE ALINMIŞTIR Mustafa!. Demek ki, İslam devletini değil, insan devletini kabul ediyormuşsun....

Hangi İnsanın Hangi İnsan Devleti, Hangi Adalet Devleti ? -1

Hüseyin Avni Hocaefendi Besmele, hamd ve salat-u selamdan sonra; Burada yine ne yazık ki Mustafa İslamoğlu isimli vatandaşın yeni saçmalıklarını bir parça tahlil ve onunla muhavere...

İbrahim Aleyhisselâm, Oğlunu Kesmeyecek miydi? -1

Hüseyin Avni Hocaefendi Besmele, hamdele ve salat u selamdan sonra… Kur’ân ve Sünnet üzerinde gelişi güzel bir şekilde konuşmayı marifet sayan, daha doğrusu usûlsüzlük usûlünü kendilerine...