M. Said Hatiboğlu Beyin “İslam’da İlk Siyasi Kavmiyetçilik Hilafetin Kureyşîliği” Başlıklı Makalesinde Öne Sürülen...

Muhammed Önder Halife’nin Kureyş’den Seçilme Şartı Bir Irkçılık mıdır? Bu çalışma Halife Seçimi ve Kureyşîlik Şartı isimli çalışmamın alt bölümlerinden birisi olarak kaleme alınmıştır. Kureyşîlik şartı hakkında...

Muhsan Olan Zaninin Recmedilmesine Dair Rivayetler İddia Edildiği Gibi Uydurmamıdırlar ?

Ubeydullah ADEMOĞLU اَعُوذُ بِااللهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم اَلْحَمْدُ الِلّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَأَلِه اَجْمَعِينَ Bundan sonra… Sayın Bay M....

Cemaleddin Afganinin Masonluğa İlk İntisabına Dair

Yusuf HANÎF بسم الله الرحمن الراحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Cemâlu'd-Dîn “Efgânî”nin masonluğu umûmiyyetle 1280’lerde (1870’ler), ikinci Mısır iqâmeti esnâsında başlatılır....

Rabıtanın Şer-i Delilleri

Hüseyin AVNÎ اَعُوذُ بِااللهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم اَلْحَمْدُ الِلّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَأَلِه اَجْمَعِينَ Bundan sonra… Birinci makâlemizde de değişik...

Muhammed Salih Ekinci Hoca İle Başbaşa

“SÜNNET VAHİYDİR” -Hocam, sünnetin vahiy kaynaklı olmadığı iddiaları var. Bu konu etrafında neler söylersiniz? Hocaefendi: Şimdi şöyle sorayım; Kur’an vahiy midir değil midir? -Vahiydir. Hocaefendi: Kur’an-ı Kerim Sünnetin...

Râbıta’nın Usûl-i Fıkıh Işığında Tahlîli

Hüseyin Avnî Bundan sonra... İslâm Ümmeti içinde Sûfiyye-i Aliyye’nin ’âlimi ve ’avâmıyla hemen hemen hepsinin, Tefsîr, Hadîs, Fıkıh ve Akâid âlimlerinin de bir nicelerinin yapa...

Tasavvuf Demek Ne Demektir ?

Her türlü ithama maruz bırakılarak mağdur edilen tasavvufa, insaf nazarıyla bakanlar bulmak zordur. Hatta onları itham etmekteki cüret, bazen utanmazlık derecesine varmış ve “birinin...

Positivizm ve Memleketimizdeki Tahribat

Ali ESKİBOĞA بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ Fransız filozofu Auguste Comte’un (1798-1857) kurduğu “İnsanlık Dîni”nin esaslarını îzâh eden Pozitivizmin İlmihâli adlı eseri P.Erman tarafından Türkçe’ye çevrilerek Milli...

Şeyhe İtaat Etmenin Şer-i Ölçüsü Nedir

Kadı Muhammed Senaullah el-Mazharî اَعُوذُ بِااللهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم اَلْحَمْدُ الِلّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ * وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَأَلِه اَجْمَعِينَ Bundan sonra; Hemen hemen...

Sünnet Anlayışımızda Haber-i Vâhid’in Yeri Nedir ?

اَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِّيمِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِّيمِ اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعاَلَمِّينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ٭ٰ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَأٰلِهِّ اَجْمَعِّينَ Bundan sonra… Bu husûs, içinde yaşadığımız zamân, zemîn ve...