Şer-i İlimlerdeki İhtilafların Sebebleri

İbnu's-Seyyid, şeriat âlimleri arasında mevcut bulunan görüş ayrılıklarının sebeplerine dair bir kitap yazmış ve orada ihtilâf sebeplerini sekiz olarak göstermiştir: < (1) Lâfızlarda müşterekliğinbulunması ve...

يَد = Yed Kelimesine Dair

İktibas : Merhum Nakşibendi Şeyhi İsmail Çetin K.s - Tahkim-i Sadat Şerh-i Mişkat 2.Cildi Sahife 124 'den itibaren يَدِهِ ‘‘in zamiri mevsûle racidir.gerek izafe hasebiye...

Berzah Alemi ve Kabir Azabı

Muhammed Ali ES-SABÛNÎ-Tercüme: Ali ÇİFTÇİ İnsan, vefatından ve dar-i fenadan dar-i bekaya irtihalinden sonra yeni bir hayata, yeni bir aleme geçer ki buna “Berzah Alemi”...

Mehmet Emin Er Hocaefendi İle Fıkıh Üzerine

Soru: Hocam, bize fıkhın lugat ve ıstılah manalarını, sonra da usul-i Fıkhı tarif edermisiniz? Cevap: Fıkıh, kelime olarak fen, yani anlamak manasına gelir. Ebu Hanife...

Müteârız Hadislerde Tercih Sebebine Dair .!

İki hadis arasında tercih yapmak ise meşakkatli ve son derece güç bir iştir. Çünkü birinci safha — ikisinin arasım bulma safhası— anlayış ve dirâyet...

Haberi Sıfatlara İmanda , Mananın Allah’ın İlmine Havale Edilmesi Metodu ve Ehl-i Sünnet Konu...

Muhammed ÖNDER Haberi sıfatlara iman haktır ve farzdır. Müteşabih, bila keyf gibi isimlerle de nitelendirilen haberi sıfatlara iman Kur’an Sünnet ve İcma ile sabittir. Haberi...

M. Said Hatiboğlu Beyin “İslam’da İlk Siyasi Kavmiyetçilik Hilafetin Kureyşîliği” Başlıklı Makalesinde Öne Sürülen...

Muhammed Önder Halife’nin Kureyş’den Seçilme Şartı Bir Irkçılık mıdır? Bu çalışma Halife Seçimi ve Kureyşîlik Şartı isimli çalışmamın alt bölümlerinden birisi olarak kaleme alınmıştır. Kureyşîlik şartı hakkında...

Muhsan Olan Zaninin Recmedilmesine Dair Rivayetler İddia Edildiği Gibi Uydurmamıdırlar ?

Ubeydullah ADEMOĞLU اَعُوذُ بِااللهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم اَلْحَمْدُ الِلّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَأَلِه اَجْمَعِينَ Bundan sonra… Sayın Bay M....

Cemaleddin Afganinin Masonluğa İlk İntisabına Dair

Yusuf HANÎF بسم الله الرحمن الراحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Cemâlu'd-Dîn “Efgânî”nin masonluğu umûmiyyetle 1280’lerde (1870’ler), ikinci Mısır iqâmeti esnâsında başlatılır....

Rabıtanın Şer-i Delilleri

Hüseyin AVNÎ اَعُوذُ بِااللهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ اَلرَّجِيمِ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيِم اَلْحَمْدُ الِلّهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَأَلِه اَجْمَعِينَ Bundan sonra… Birinci makâlemizde de değişik...