Kuran’da Nesh Konusu

مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ biz nestettiğimiz ve ya unutturduğumuz...

Kur’ân’ı Tabîat İlimleri Çerçevesinde Açıklamanın Bozukluğu

... kişilerin Kur’ân-ı Kerîm’in yeniçıkan tabiat ilimlerinin mes’elelerini ihtivâ ettiğini isbâta yeltenmeleridir. Nitekim bugün birçok gazete ve mecmû’alarda buna şâhid olmaktayız ki, Avrupalılarda her...

Allah Teâlâ -Hâşâ- “Oturur” mu?

Kimileri İbnu Teymiyye’de teşbîh ve tecsîm olduğunda şübhe ederlerken kimileri de O’nun bizzat kendi ifâdeleri ve beyanlarından hareketle bunu kat’iyyetle inkâr etmektedirler. Aliyyu’l-Karî de bu inkâr edenlerdendir. O, Tirmizî’nin Şemâil’ine yazdığı şerhi Cem’u’l-Vesâil’de ve Sarık Risâlesi’nde bunu uzun uzun reddederken, eserlerini kâfî mikdarda okumadığını da ortaya koymaktadır. Evet, İbnu Teymiyye bu teşbîh ve tecsîm akidesini bazı eserlerinde sözle reddederken bazılarında bunları inkâr manasında açık ifadeler kullanabilmekte, kimi kitâblarında teşbih ve tecsîmi hafîf bir şeymiş gibi göstermeye gayret sarf etmektedir.

Adetli Kadının Tavafına Fetva ve Kendi Haşiyesini Tahkir

Ali Nar Hocaefendi | Beyan Dergisi Kasım 2005 Sayısından İktibas.. Gerçek Hayat dergisinden(1) bir tür ankete cevap var. –  Bu fetvada; evire çevire (hadislerin açık yasağına...

Sadece Kurandan Delil İstemenin Bozukluğu

İnsanlardan kimileri bazı büyük günahları işlemek istemekte, bunlardan men edilince de bu husûsta husûsiyyetle Kurândan yasak delîlini istemektedirler. Nitekim sakal ve başka husûslar hakkında...

Kimlerin Tefsiri Kabul Edilir

Celâlu’d-din es-Suyûtî Zamanımızda gelişigüzel konuş mak her sâhada bir moda hâlini aldıysa da bu bilhassa Kur'ân ve Sünnet üzerin de, yani İslâm mevzû'larında çığırından iyice...

Allahu Teâlâ mahlûkâta benzemez, ancak onun kendine has şekil ve sûreti var” denilebilir mi...

Soru: "Allahu Teâlâ mahlûkâta benzemez, ancak onun kendine has şekil ve sûreti var" denilebilir mi? Cevap: و ما ان جوهر ربي و جسم و لا كل و...

Ebu Hanifenin arkadaşlarının ve mezhebinden bazı büyük hafız ve hadisçiler

1 — İmam Züfer b. el-Hüzeyl el-Basrî (Ö. 158): İbn Hibban «es-Sikât» adlı eserinde hıfzının sağlamlığından bahsetmektedir. Ebû Hanîfe'nin seçkin arkadaşlarındandır. (45) 2 — Hafız...

Ehli Kitabın Hz.Ömer R.a’ a Mektubu

Hafız imamların, Abdurrahmân İbn Ğanem el-Eş'arî'-den rivayetlerine göre; o, şöyle demiştir : Şam halkı Hıristiyanları ile barış andlaşması (musâlaha) yaptığında Ömer İbn Hattâb (r.a.) a...

Zayıf Hadisler İle Hangi Alanlarda Amel Edilir.?

Zayıf hadîse gelince; Âlimlerin cumhuru, bu gibi hadislerle, faziletler ve müstehablara dair konularda; bunun için gerekli şartlar da mevcut olduğu takdirde, amel edilebileceği görüşündedirler....