Dua anında ellerin yukarıya doğru kaldırılması Allah’ın yüksekte, yukarı cihette (haşa) olmasına delilmidir ?

Şüphe : Dua anında ellerin yukarıya doğru kaldırılması Allah'u teala'nın yüksekte, yukarı cihette (haşa) olmasına delilmidir ? Cevap : Molla Aliyyu'Kari Fıkhul Ekber şerhinde derki;...

Selef’imiz Olan Sahâbe, Tâbiûn ve Tebeu’t-Tâbiîn’de Mecâz Yok muydu ?

Selef’de mecâz kesinlikle vardı. Nitekim biz ‘Selef Te'vîl Yapmamış mıydı?’ başlıklı makâlemizde bunun onlarca misâlini verdik. Yani onların bazı kelimelere ve ifâdelere lügatta bilinen...

Hanefi İmamlardan El-Cessâs ve İ’tizâlî Görüşleri

Ömer Faruk Korkmaz Hocaefendi - Dirayet Hanefi tabakatı içerisinde önemli bir mevkii olan hicri dördüncü asırda yaşamış ve mezhebe yönelik çok faydalı eserler ortaya koymuş...

Atasoy Müftüoğlu’nun Şeyh Mahmûd Efendi Hazretleri Hakkındaki Bir Konuşması Münâsebetiyle

Hüseyin Avni Hocaefendi Besmele, hamdele ve salat u selamdan sonra… Şimdilerde altmış-altmışbeş yaş arası, hatta yetmişe merdiven dayayan zamanının mektepli genç neslinin, geçmişte irfan, şuur ve...

Âyet Uyduranlara ve Uydurma Âyetlere Dikkat !

Hüseyin Avni Hocaefendi Besmele, hamd ve salat-u selamdan sonra… Şartlar ve zemin hazırlandı… Düğmeye basıldı… Birileri artık ayet uydurmaya başladılar… Hadis uydurma iddialarının gürültüsü ve gölgesi...

Yükseldik Sanıyorlar, Alçaldıkça Tabana …

Hüseyin Avni Hocaefendi Besmele, hamd ve salat-u selamdan sonra… Müslüman olduğunu iddia eden ve bunu temsil davasında olanlardan, dünya mevki ve makamlarından bir yerlere tırmanma aşk...

Dünya Sahnesinde Şîâ’nın Özeti

Hüseyin Avni Hocaefendi Ey Büyük Şeyhü’l-İslâm… Ne Kadar da Haklıymışsın! Humeyni denilen malum kişi uzun seneler Fransa’da beslendi. Nihayet azılı İslam düşmanı Fransız kâfirinin hususi uçağı...

Şefaat Mes’elesi Hakkında İslamoğlu Mustafa ile Okuyan Mehmet’e Mektûb – 3

Hüseyin Avni Hocaefendi Bu nasıl bir akıl? Mehmet!.. Şefaati inkâr edebilmek için Rahman ve Rahîm olan Allah’dır; Allah’ın merhameti başkasının merhametiyle boy ölçüştürülemez diyebilecek kadar aklını...

Şefaat Mes’elesi Hakkında İslamoğlu Mustafa ile Okuyan Mehmet’e Mektûb – 2

Hüseyin Avni Hocaefendi Mehmet!.. “Bunlara şefaat sizin anladığınız gibi değil dediğinizde bak, bak, şefaati inkâr ediyor deniliyor” demekle de açık bir mugalata yapıyorsun. Senin için...

Şefaat Mes’elesi Hakkında İslamoğlu Mustafa ile Okuyan Mehmet’e Mektûb – 1

Hüseyin Avni Hocaefendi Besmele, hamd, salat ve selam’dan sonra… Selam hidayete tabi olanlara olsun… Mustafa İslamoğlu, Mehmet Okuyan! Size bu mektubumda muhterem kardeşlerim şeklinde hitap edip Rabbim...