Peygamberin kabrini ziyaret etmek için yola çıkmanın hükmü

Bir hadisi şerif dayanak gösterilerek, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in kabrini ziyaret etmek için yola çıkmanın haram olduğu iddia edilmektedir. لا تشد الرحال إلا إلى...

Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-’in berzah hayatı

Peygamber Efendimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-, herkesten mükemmel ve tastamam bir berzah hayatına sahip olduğunu bizzat kendisi anlatmaktadır. Onun, ümmetinin durumunu ve amellerini bilmesi, kendisine gönderilen selamları ve anlatılanları işitmesi, bize intikal eden haberlerin sadece bir kısmıdır.

Şeyhlere İtaatteki Ölçü ve Sınır

Geçmişte ve günümüzde İslam düşmanları olmuştur. Hedefleri hep aynıydı: Fitne sokarak, Müslümanları parçalamak. Bunun için eskiden, ajan şeyhülislamlar, günümüzde de sahtekâr şeyh, profesör, imam,...

Hz. Muaviye R.a ‘ın oğlu yezide Veliahd ‘lık vermesi

Hz. Ömer’in (Radıyallahu Anh) halifeyi tayin etme işini meşverete bırakması olayı gösteriyor ki, iş başında olan halifenin, kendisinden sonra bir kimseyi halife tayin etmesi caizdir

Muhakkık İbni Haldun ‘un Yezidin Veliaht Tayin Edilmesi İle Alakalı İzahı

Allame Muhakkik İbni Haldun "Mukaddime" sinin Veli ahtlik" bölümünde bu iki makamı (islamda "veliaht"liğin hükmü ve Muâviyenin yezid'i veliahd olarak tayin etmesi) konusunu en...

Allame Taftazani’ den, Hz .Ali ‘ye muhalefet eden Hz.Muaviye hakkında ki izah

Allame Taftazani diyor ki : والمخالفون بغاة لخروجهم على اإلمام الحق بشبهة هي تركه القصاص من قتلة عثمان رضي اهلل تعالى عنه ولقوله صلى...

Haberi Sıfatların Tevilinde Kullanılan Yöntemler

İmamü'l Haremeyn Ebu’l-Meâlî Cüveyni'nin haberi sıfatların te’vilinde kullandığı yöntemler: 1. Te’vilde en çok kullanılan yöntem Arap dilinin imkânlarından yararlanmaktır. Eğer Arap dili haberi sıfat...

Allah’u Teala Her Yerde Demek Caiz mi ?

Öme Faruk Korkmaz Hocaefendi itikaden bir önemli konuyu daha izah ediyor.

Medinede Sahabilerin ileri gelenleri bulunduğu halde Hz. Osman’ın öldürülmesi nasıl gerçekleşti ?

İbn-i Kesir şöyle diyor: "Medine'de sahabelerin ileri gelenlerinden pek çok kimse bulunduğu halde Hz. Osman (Radıyallahu Anh)'ın öldürülmesi olayı bu şehirde nasıl gerçekleştirildi" diye...

Hz. Osman R.a Efendimizin Kuşatma Altına Alınması ve Öldürülmesi

Kâdı Ebû Bekr İbnu'l Arabi diyor ki; "Hz. Ali isyancılara vereceği cevabı verdikten sonra Hz. Osman'a gidip "Sen bizim hakkımızda şöyle şöyle yazmışsın" dediler....