Buhârî Çökerse İslâm Çökmez mi yahut Klasik Bir İslamoğlu Demagojisi -2

İslamoğlu: İslam’ın bekası bırakın şu âlime bu âlime, şu muhaddise bu muhaddise, şu hadis derlemecisine bu hadis derlemecisine Peygamberimize dahi bırakılmamıştır. Zira Allah’ın vekili...

Buhârî Çökerse İslâm Çökmez mi yahut Klasik Bir İslamoğlu Demagojisi

‘Halk avcılığı’ veya ‘laf cambazlığı’, İslamoğlu dinleyenlerinin yabancıladığı kavramlar değil artık. İslamoğlu, çıktığı hemen her programda, yaptığı her çalışmada, konuştuğu ekser sözde alt yapı...

Deve İdrarı Hadisi Yorumu için Caner Taslaman’a Soruyoruz !

Caner Taslaman’a Soruyoruz! Besmele, hamdele ve salat-u selamdan sonra… Caner Taslaman!.. Bir büyük peygamber olan atamız İbrahim aleyhisselama İbo diyebildiğine, insanlığın, imanın, edebin ve ahlakın buna...

Sadece Fransa mı Kuran’dan Âyet Çıkarmak İstedi ?

Hüseyin Avni Hocaefendi Açıkça, harbice ve delikanlıca bir Kuran, İslam ve Müslüman düşmanı olan Laikliğin beşiği Fransa, Kuran’dan bazı ayetlerin çıkarılmasını istemiş. Fransa’nın bu yaptığı...

Bir Müslüman Böyle Olmamalı

Hüseyin Avni Hocefendi Rabbine bile bile asi olan ve haramlar içinde debelenen, şüphesiz ki -isyanı nispetinde- azgın ve taşkın bir mücrim… Ancak bu yaptığını Hak...

Selefî İstismarında Bir Mâturîdî: İmam Birgivî

Melikşah Sezen Bu eser yine İmam Birgivî gibi samimi ve dertli birçok mutasavvıf tarafından da şerh edildi. Mesela ülkemizde en meşhur olan şerhi ‘Berîka’...

Müfessirin Bilmesi Gereken İlimler

İmam Suyuti müfessirin bilmesi gereken ilimleri şöyle sıralıyor: Lügat , Nahiv , Sarf , İştikak , Maâni , Beyan , Bedi , Kıraat , Kelam...

Arabi Lafızla Afsûn Yapmak , Okuyup Üflemek Meşr’u’dur !

Ruka, vârid olan herhangi bir duayı okuyup üflemek manasında kullanılmaktadır. Allah Tealâ yarattığı her bir hastalığın mukabilinde şifâsını da yazmıştır. İlletin sebeblerini bertaraf eden...

Haber-i Vâhid Akaidde Delil Olur Mu ?

Haber-i Vâhid Akaidde Delil Olur Mu? İslâm âlimlerinin bir kısmının kitaplarında, haber-i vâhid veya haber-i âhâdlar, akâidde delil olmaz veya yeterli delil değildirler veya muteber...

Sâlihlerin Örf ve Âdeti Meşrûluk İfâde Eder Mi ?

Evet, eder. Nitekim bu husûs, usûl-i fıkıh kitaplarında, birtakım müs­takil risâlelerde, Eşbâh ve mecelle gibi küllî veya ekserî kâidelerden de bahseden eserlerde etraflıca...