Hz. Osman Zamanı Bazı Fitneler -2: İsyancıların gelmesi ve bunların ikna ile geri gönderilmesi

Üç şehirli (Mısır, Kufe ve Basra) kışkırtıcıların tümü, Şevvâl ayında hac bahanesiyle yola çıkma konusunda gizlice anlaştılar. Her şehirden 600 kişilik bir grup halinde...

Hz. Osman Zamanı Bazı Fitneler -1 : Sebeilerin Büyük Sahabilerin Dilinden Mektublar Uydurması

Sebeiler Hz. Osman'ın valilerinin zulmettiklerini ve kendilerinden uydurdukları kusurları içeren mektupları sağa sola göndermekle yetinmediler. Daha ileri giderek bu defa Hz. Osman (Radıyallahu Anh)'ın...

Tasavvuf ehlinin durumu

Her türlü ithama maruz bırakılarak mağdur edilen tasavvufa, insaf nazarıyla bakanlar bulmak zordur. Hatta onları itham etmekteki cüret, bazen utanmazlık derecesine varmış ve “birinin...

Allah ve beşer arasındaki farkın anlaşılmasında “mecâz-i aklî”nin rolü

Kur’an ve Sünnet’te ‘Mecâz-i aklî’nin kullanılması açık bir hakikattir. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur: وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً “Allah’ın ayetleri üzerlerine okunduğu zaman ayetler...

Kürtaj Nedir? Kürtajın Dindeki Hükmü Nedir ?

Allah Teâlâ’ya hamd, Resulüne, al ve ashabına salat-u selam olsun. Kürtaj Nedir? Rahim içinden doku almak anlamında olan kürtaj uygulaması genel olarak istenmeyen gebeliğin sona erdirilmesi...

Yanlış ve Eksik Bir Tercüme/Anlayış Üzerinden İmâm-ı Rabbânî’yi Eleştirmek Ne Kadar Doğru ?

بسم الله الرحمن الرحيم http://www.dinihaberler.com/imam-i-rabbani/imam-i-rabbaninin-tutarsizliklarla-dolu-aciklamasi-h102007.html Adresinde “İmam-ı Rabbani’nin tutarsızlıklarla dolu açıklaması” başlığıyla Mahmut Deniz imzalı bir yazıda, yazar İmam-ı Rabbani’yi eleştirme (?!) sadedinde, Mektubat-ı Rabbani’den...

Müşahhâs Bir Sahafîlik Örneği: Nâsuriddîn el-Elbânî -3

Elbânî’nin hadisçiliği Nasıruddin el-Elbânî’ye yöneltilen tenkitlerin en fazla yoğunluk teksif ettiği alanın kuşkusuz hadis alanı olduğunu söyleyebiliriz. Elbânî’nin hadisle uğraşıyor veya en azından o sahaya...

Müşahhâs Bir Sahafîlik Örneği: Nâsuriddîn el-Elbânî -2

Te’vil Meselesi Tevil meselesi kökeni itibarıyla tartışması eskiye dayanan bir konudur. Selef, müteşâbih olan nasları icmâlî bir teville tevil etmiş halef de daha sonra ortaya...

Müşahhâs Bir Sahafîlik Örneği: Nâsuriddîn el-Elbânî

Ulema isnat mefhumunu olması gerektiği kadar en yüksek mertebede lüzumlu görmüş ve ilmin muhafızı olan bu kavramı sahih bilgileri elde edebilme adına elzem kabul...

Bir Fakih olması Cihetiyle İmam Buhari

Hadis ilmiyle iştiğal edenlerin yakinen, gayrısının en azından ismen tanıdığı bir isimdir “İmam el- Buhari”… Hadis ilmindeki mahareti ve imametine kimsenin itiraz edemeyeceği seviyede...