Ana Sayfa İktibaslar Kureşy Alimi İmam Şafii Hakkındaki Hadis

Kureşy Alimi İmam Şafii Hakkındaki Hadis

329
0

molla aliyül kari diyor ki ; kureyş alimi yerin tabakalarını ilim ile dolduracakdır mealindeki hadis-i şerif imam şafii hakkında varid olmuşdur.vehmedildiği gibi bu hadis uydurma değil bilakis yolları mütemasik=birbirine munzam=bitişikdir.

imam ahmed ebu nuaym beyhaki ve nevevi bu hadis meşhurdur demişlerdir.

imam ahmed ve tabileri ”bu hadis ile kasedilen alim muhammed bin idris eş şafii dir dediler.

ebu nuaym bu hadisi ” kureyş kabilesine sövmeyin çünkü muhakkak alimi yeryüzüne ilmi dolduracakdır.şeklinde hadisi tahric etmişdir. [1]

hafız ibni kesir diyor ki ; bu hadis bu lafızla ile garibdir .

hakim de müstedrekinde bunun benzerini ebu hureyreden tahric etmişdir.

ebu nuaym abdulmelik muhammed el esfirayni dedi ki.; bu hadis imam şafiden başkası hakkında olmaz [2]

imam subki de hadisin mevdu olmadığını söylemişdir. [3]

dipnotlar.

1 – hilyetul evliya c.10 s.65 kenzul ummal h.n : 33876

2 – el bidaye ven nihaye c.10 s.253

3 – tabakat’u ibnu subki c.1 s.198 menakib’ur razi s.9 -10

* ayrıntı için bakınız ismail çetin c.1 s.278-279

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin