Ana Sayfa İktibaslar Kur’an’da müteşâbih âyetlerin bulunmasında ki bir takım faydalar

Kur’an’da müteşâbih âyetlerin bulunmasında ki bir takım faydalar

282
0

Ulema, Kur’an’da müteşâbih âyetlerin bulunmasında bir takım faydalar olduğunu belirtmişlerdir. Bunları şöyle sıralıyabiliriz:

a – Allah’ın murad ettiği mânayı kavramak, fazlasıyla meşakkati gerektirir. Buna karşılık sevap da artar.

b – Şayet Kur’an’ın tamamı muhkem olsaydı, ancak bir kelami mezhebin görüşüne uygun düşer,bu mezhebin dışındaki mezhepleri açıkça iptal etmiş olurdu. Bu durum, diğer kelami mezheb erbabını Kur’an’ı kabulden, Onu okumak ve O’ndan istifade etmekten alıkoyardı.

Kur’an’da muhkem ve müteşâbih âyetler bulunmakla, her mezheb sahibi mezhebini tayin edecek, görüşlerini destekleyecek âyetleri bulma arzusuna kapılır. Bu yüzden, her mezheb erbabı Kur’an’ı okur, mânası üzerinde ciddiyetle düşünür. Bu şekildeki gayretleri artınca, muhkem âyetlerin müteşâbih âyetleri tefsir etmek üzere nâzil olduğu ortayaçıkar. Bu yolla, hatada olanlar hatadan kurtulacak, hakikati anlayacaklardır.

c – Kur’an’da müteşâbih âyetlerin bulunması, ilmin tevile dayalı kalması ile âyetlerin birbirine tercih edilme mecburiyetini ortaya çıkarır.

Bu tevil ve tercihler; lügat, nahiv, maâni, beyan ve usulu fıkıh gibi pek çok ilmin öğrenilmesini gerekitirir. Şayet müteşâbih âyetler olmasaydı; bu ilimlerin tahsiline ihtiyaç duyulmazdı. Kur’an’da müteşâbih âyetlerin bulunması, bu faydaları sağlamıştır.

d – Kur’an’da, avam ve havassı hidayete davet eden âyetler mevcuttur. Avamdan olanların tabiatında umumiyetle hakikatleri idrak etmekten kaçınma mevcuttur. Avamdan biri, cismi olmayan, bir yer işgal etmeyen ve gözle görülmeyen bir varlığın mevcudiyetini ilk defa işittiğinde bunun mevcut olmadığını zanneder, yanlış düşünceye kapılır.

Doğru olan; bu gibi kimselere tahayyül ettikleri şeylere uygun bazı kelimelerle hitap edilmesidir. Bu şekilde hitap, avamın mânasını ilk bakışta kavrayamadığı âyetler müteşâbih, kendilerine bu mânayı açıklayan âyetler de muhkem âyetlerdir.

Kaynak : İmam Suyuti – El İtkan 2.Cild / Hikmet Neşriyat

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin