Ana Sayfa İktibaslar Kadınlarla Tokalaşmanın Haram Olduğuna Delalet Eden Naslar

Kadınlarla Tokalaşmanın Haram Olduğuna Delalet Eden Naslar

286
0

1- Buharî Hz. Ayşe’den şöyle rivayet etmiştir: «Resulullah (sav), kocalarını terkederek hicret eden mümin kadınları önce imtihan eder ve sonra «Ey peygamber, mümin kadınlar…

geldikleri zaman beyatlarını ka­bul et.» âyetinin İhtiva ettiği şart ve hükümleri bildirirdi. Bunları kabul e-den kadınlara, «Senden sözle beyat aldım.» buyururdu. Allah (cc)’a ye­min ederim ki Resulullah (sav)’ın eli beyatta hiçbir kadının eline değme­miştir.» [1]

2- İmam Ahmed bin Hanbel (ra). Emine bintl Rakka’dan şöyle ri­vayet etmiştir; «Birkaç kadınla beraber beyat İçin Resulullah (sav)’a gittik. Ayette bildirilen şartlarla bizden beyat aldı. Bize, «Ayette sayılanlar sizin güç yetirebileceğiniz şeylerdir.» dedi. Biz de Resulullah (sav)’a, «Al­lah ve Resulü bize bizim nefsimizden daha merhametlidirler.» dedik. Son­ra, «Ya Resulullah, bizimle tokalaşmayacak mısın» dedik. Resulullah (sav), «Ben kadınlarla tokalaşmam. Yüz kadının beyatını sözle nasıl alırsam, bir kadının beyatını da sözle alırım.» buyurdu.»[2]

3- Müslim Hz. Ayşe’den (ra) şöyle rivayet eder: «Hz. Ayşe beyatı anlattıktan sonra sözlerinin devamında, «Kadınlar Resulullah (sav), telkin? ettiklerini kabul ettikten sonra kadınlara, «Ben sizden beyat aldım, gidin.» derdi. Allah (cc)’ın ismi İle yemin ederim ki Resulullah (sav)’ın eli hiçbir zaman hiçbir kadının eline değmedi. Resulullah (sav) kadınlardan yalnız sözle beyat alırdı.» demiştir.» [3]

Hafız ibni Hacer: «Resullullah (sav)’ın, «Ben sizden sözle beyat aldim.» sözünün manası, «Tokalaşma İle değil, sözle beyatleştim.» demektir. Çün­kü erkeklerin beyatında adet olan tokalaşmak idi.» [4]

Rivayet edilen hadislerin hepsi, Resulullah (sav)’ın kadınlardan sözle beyat aldığına delalet eder.

Resulullah (sav)’ın ne beyatta, ne de başka bir zaman bir kadınla tokalaştığı vaki değildir. Masum olduğu halde Resu­lullah (sav)’ın kadınlarla tokalaşmaktan kaçınması, doğru yolu ümmetine açıklamak ve öğretmek İçindir.

Resulullah (sav)’ın nezahetinden ve kalb temizliğinden hiçkimse şüphe edemeyeceği halde onun beyat sırasında kadınlarla tokalaşmaz sözle beyat alırdı. Halbuki beyat çok önemli bir İş­tir, öyleyse diğer erkeklerin kadınlarla tokalaşması nasıl mubah olur. Di­ğer erkeklerde şehvet galiptir. Fitneden emin olunamaz. Şeytan onların damarlarında dolaşmaktadır.

Bütün bu delillerden sonra, bazılarının kadınlarla tokalaşmanın haram olmadığını İddia etmeleri, İslâm şeriatına büyük bir İftiradır.

[1] Buhari. Kurtubi, age, C, 18, S. 71. Süyûti, age, C. a. S. 209. 456

[2] İmam Hanbel, Nesai, İbni Mace ve Ttnnizi, Alusi, age, C. 28, S. 01.

[3] Müslim. Kurtubi, age, C. 18, S. 71.

[4] İbni Hacer el-Askalanl, Fethü’r-Rabbanl, C. 8. S. 488.

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin