Ana Sayfa İktibaslar Kadının Yüzüne Bakmak Caizmi dir?

Kadının Yüzüne Bakmak Caizmi dir?

279
0

KAYNAK : NAKŞİBENDİ HULEFASINDAN EŞ ŞEYH İSMAİL ÇETİN SOHBET VE TESETTURDE ADAB.

SORU: Yüz avret değildir. Yüz avret olmadığına göre, bakılması caiz midir, değil midir?

CEVAB: Hadîs-i şerîfte: “Kim yabancı kadının güzelliklerine şehvetle bakarsa kıyamet gününde gözüne bir kurşun girer.” buyrulmuştur.

Hadîs-i şerîfe binaen fukaha: Hür ve yabancı bir kadının yüzüne ve avuç içine bakmak caiz değildir, dediler. Ebu Hanîfe’ye göre, zaruret halinde caizdir.

Ebu Yusuf’a göre, bileklerine bakılabilir; şehvetten emin olmak şartıyladır.

Şehvetten emin olmayana haramdır.

Cevhere ve Lubab kitabında, Kuhustanî’den naklen şöyle kaydedilmiştir:

Bu hükümler bizim zamanımızda geçerli değildir. Binaenaleyh gençlerin yüzlerine el ve ayaklarına bakmak haramdır. Dokunmak ise daha da helaktır.

Nitekim hadîs-i şerifte: “Kim bir kadının eline dokunursa hiç kurtuluş yok, dokunduğu eliyle kıyamet gününde ateşten kor parçasını eline alacaktır.” buyrulmuştur.

Üç yerde kadın yüzünü açabilir:

Hakimin huzurunda,

Şahidlikte,

Tedavi zamanında. Bilhusus tedavide, kadına kadın doktor bulunmadığı takdirde, kadın da hastalığından dolayı tahammülsüz hale gelirse, bu takdirde kadın, erkek doktora bedenini açabilir. Doktor da ihtiyaçdan fazla kadına bakarsa günahkardır.

“Kim kendini (giyim ve kuşamda kafirlere yahud fasıklara yahud zalimlere yahud ehli tasavvuftan salihlere) benzetirse o da onlardandır.”

Yani giyim kuşam ve ahlakta kendini kafir ve fasıklara benzeten onlardan, salihlere benzeten de onlardandır. Elbette, şöhret için her ikisine de benzemek, bu hadîs-i şerîfte yasaklanmıştır. Hayrlılara benzeyiş hayr, şerlilere benzeyiş ise şerdir, vesselam.

“Birinize hanımı mescide gitmek için başvurup izin isterse onu men etmesin.”

Hanıma mescide gitme izni, şu şartların mevcudiyeti halinde verilir:

Akşam ve yatsı namazlarında,

Yol tenha ise,

Tam tesettür var ise (ihtiyarsa veya genç peçeli ise),

Dînî bir talim var ise,

Mahremiyle beraber ise.

Bunun dışında, “Kadının kendi evindeki olan namazı, Benim bu camide kılacağım namazdan üstündür.” hadîs-i şerîfiyle amel edilir.

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin