Ana Sayfa Müridanın El Kitabı İmam Malik’in kabir ziyareti ile alakalı görüşleri

İmam Malik’in kabir ziyareti ile alakalı görüşleri

250
0

İmam Malik, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’e en fazla tazim edenlerin başında gelir. Medinei Münevvere’de binek kullanmaz, ayağına çarık giymeden çıplak ayakla yürürdü. Allah Resulü -sallallahu aleyhi ve sellem-’nün yürüdüğü yerler olan Medine topraklarına hürmeten defi hacetini bile orada yapmazdı.

Medine’ye ziyaret için gelen müminlerin emiri Mehdi’ye: “Sen Medine’ye girerken sağda solda yaşayan insanlar muhacirlerin evlatlarıdır. Onlara selam vermeden geçme. Yeryüzünde Medine ehlinden ve Medine’den daha hayırlı kimse yoktur.” dediğinde halife Mehdi ona: “Bunu neye dayanarak söylüyorsun ey Ebû Abdullah?” diye sormuş, o da cevaben: “Peygamberimiz Muhammed Mustafa -sallallahu aleyhi ve sellem- dışında yeryüzünde şu anda kabri bilinen başka bir peygamber yok. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’in kabrinin bulunduğu toprakların diğerlerine üstünlüğü olmalıdır” der.[1]

İmam Malik, Medine’ye olan aşırı saygısından dolayı “Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in kabrini ziyaret ettim” denmesini bile hoş karşılamazdı. O herkesin, “ben Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’i ziyaret ettim” diyerek kabir kelimesini kullanılmamasını isterdi. Zira Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in:

صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا “Evlerinizde namaz kılınız. Onları kabirler haline getirmeyiniz” buyruğu göstermektedir ki ‘kabir’ arzu edilmeyen bir şeydir.

Hafız İbni Hacer şöyle demektedir:

“İmam Malik, ziyaretin kendisini değil, ziyareti nitelemek için bu ifadelerin kullanılmasını edebe aykırı görmüştür. Yoksa gayet iyi bilinmektedir ki Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’yi ziyaret etmek faziletli amellerden olup celal sahibi olan Allah’a ulaştıran üstün bir ameldir. Bu ziyaretin meşru olduğunda ise tereddütsüz ittifak vardır.”[2]

İmam Ebû İmran da şöyle der:

“İmam Malik “ziyaret tavafı” ve “Ben Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’nin kabrini ziyaret ettim” denmesini mekruh görürdü. İnsanlar bu ifadeleri kendi aralarında kullandıklarından, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in bu hususta diğer insanlara denk tutulmasını hoş karşılamaz ve “Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’ye selam verdim” denmesini daha doğru bulurdu.”

İmam Malik şöyle de demektedir:

“Üstelik insanların birbirlerini ziyaret etmeleri mubah, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’yi ziyaret etmek ise vaciptir.” İmam malik bunu derken Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’i ziyaret etmek mendup olduğu halde teşvik için mübalağalı bir şekilde “vacip” ifadesini kullanmıştır. Yoksa farz anlamında vacip demek istememiştir. Bana göreİmam’ın böyle demeyi hoş görmeyip yasaklamasının sebebi ziyaretin kabre yapıldığı şeklinde ifade edilmesidir. O, “Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’i ziyaret ettim” denilmesini mekruh görmemiştir. Zira Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurur:

اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد بعدي، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

“Allah’ım! Benden sonra kabrimi tapınılan bir put haline getirme. Peygamberlerinin kabirlerini mescidler edinen kavimlere Allah şiddetle gazap eder.”

İmam Malik, eski kavimlere benzememek için ziyaret eyleminin kabre nispet edilmesini istememiş ve bu yolun kapalı durmasına riayet etmiştir.”[3]

Bizde şunu eklemeliyiz ki; eğer İmam Malik Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in kabrini ziyaret etmeyi mekruh görüyor olsaydı “Bir kimsenin Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in kabrini ziyaret etmesi mekruhtur” derdi. “Bir kimsenin kabri ziyaret ettim demesi mekruhtur” demezdi. Dolayısıyla İmam’ın maksadı sadece, bu şekilde bir ifade kullanmanın mekruh olduğudur

[1] Kadı İyaz, “Tertibü’l-Medarik”

[2] İbni Hacer, “Fethu’l-Bari” 3/66

[3] Kadı İyaz, “eş-Şifa” 2/71–2

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin