Ana Sayfa İktibaslar İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf , Cehmiyye Müşebbihelikten Uzaktır.

İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf , Cehmiyye Müşebbihelikten Uzaktır.

238
0

Yahya b.abdulhamid el hımmani babası abdulhamid’ in ebu hanife ‘den şöyle işittiğini rivayet eder.

” cehm b.saffan el horasani kafirdir ”

es – sunne kitabında Abdullah b. Ahmed b. Hanbel ‘in lafzı şöyledir. :

bana Ebu Cafer Muhammed b. el – Hasan b. İşkâb tahdis etti ve dedi ki : babamı ve el – Heysem b. Harice ‘yi şöyle söylerken işittim ; kadı Ebu Yusuf’u şöyle derken işittik :

” horasanda iki sınıf vardır arz yüzünde onlardan daha şerlisi yoktur . cehmiyye ve mutakiliyye .”

Bundan ortaya çıkıyor ki Ebu Yusuf’un iki sınıf hakkındaki sözü daha şiddetlidir. Yine bu iki haberden ortaya çıkıyor ki Ebu Hanife ve Ebu Yusuf Cehmiyelikten ve Müşebbihelikten uzaktırlar, beridirler . Bütün iftiracı ve yalancılara rağmen !

İbnu Ebi’l Avâm ‘ın lafzı şöyledir :

Bana Muhammed b. Ahmed b. Hammad tahdis etti ; bana , Ahmed İbnu’l Kasım El- Berti tahdis etti ; bize Ebu Hafs el-Mervezi tahdis etti ; bize Bişr b. Yahya en -Nadr b. Muhammed’den tahdis etti ve dedi ki : Ebu Hanife şöyle dedi :

” Cehm ve Mukatil ; iki fasıktır . Şu (Mukatil) teşbihde , şu da (Cehm) Nefy ‘de ifrat etmiştir.”

( Kevseri , Te’nibü’l Hatib , s. 85 )

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin