Ana Sayfa Müridanın El Kitabı İbni Abidin K.s ın Resulullah – Ehl-i Taat ve İmam-ı Azam ile...

İbni Abidin K.s ın Resulullah – Ehl-i Taat ve İmam-ı Azam ile olan Tevessulu

297
0

Ben Allah Teâlâ’ya Nehiyy-i Kerim’i (S.A.V.) ile ehl’i tâatından her muazzam makam sahibi ile ve imamımız îmam A’zam ile tevessül ederek, lütuf ve kereminden bu işi bana âsan eylemesini, tamamına erdirmesini, hatalarımı afv, amelimi kabul buyurmasını; bunu sırf rızâyı kerîmi için Gennât-ı naîm’de kurtuluşuma sebep yapmasını, bütün beldelerde kullarını bununla faydalandırmasını, bana doğru yolu göstermesini, doğruyu ilham buyurmasını, kusurlarımı bağışlamasını, hatalarımı afv buyurmasını niyaz eylerim. Çünkü ben bu işe çocukluk edip karışmış bulunuyorum. Ben bu yolun süvarilerinden değilim. Lâkin O’nun kudretinden imdad umuyor. O’nun güç ve kuvvetiyle hazırlık yapıyorum. Muvaffakiyetim ancak Allah’dandır. O’na tevekkül eder, ancak O’na yönelirim .

Bundan sonra. bu kitabı okuduğu hocalarının isimlerini saymıştır ki bunlar pek çoktur. Sonuna icâzet silsilesini de dercetmiştir.

İktibas : Reddü’l-Muhtar ale’d-Dürrü’l-Muhtar eserinde ibni abidin rahimehullahın önsöz yazısı

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin