Ana Sayfa İktibaslar Hz. Osman Zamanı Bazı Fitneler -2: İsyancıların gelmesi ve bunların ikna ile...

Hz. Osman Zamanı Bazı Fitneler -2: İsyancıların gelmesi ve bunların ikna ile geri gönderilmesi

320
0

Üç şehirli (Mısır, Kufe ve Basra) kışkırtıcıların tümü, Şevvâl ayında hac bahanesiyle yola çıkma konusunda gizlice anlaştılar. Her şehirden 600 kişilik bir grup halinde Medine yakınlarında konakladılar. Mısırlı grup arasında İbni Sebe’de vardı. Bu gruplar Hz. Osman’dan sonra halife olacak kişi hakkında farklı görüşler öne sürüyorlardı.

Mısırlı’lar Hz. Ali’nin, Küfeli’ler Zübeyr bin Avvâm’ın, Basralı’lar ise Talhâ bin Ubeydullah’ın halife olmasını istiyorlardı. [125]

Her şehirden heyet toplandı. Bunlardan her biri halife olmasını istediği kişiye gitti. Mısırlıların heyeti Hz. Ali’ye gittiler. Ona selam verip durumu arzettiler. Hz. Ali ise bunlara bağırdı ve yanından kovdu ve onlara şöyle dedi; “İyi (sâlih) insanlar biliyorlar ki sizler Hz. Muhammed (Sal-lallâhu Aleyhi ve Sellem)’in diliyle lânetlenmişsiziniz.” Onlar da; “Evet deyip bu halleriyle huzurundan çıktılar. Talhâ ve Zübeyr (Radıyallahu Anh) de yanlanna gelenlere aynı şekilde davrandılar.[126]

Ebu Bekir Bin El-Arabi diyor ki; “Hz. Osman onları karşıladı. Onlar da Hz. Osman’a “mushafı iste” dediler. Hz. Osman da mushafı getirtti.” Dokuzuncu süreyi (Yunus) aç” dediler. O da açtı. “Oku” dediler ve şu soruyu sordular.

“Söyle bakalım! Devlet arazilerini koruluk yaptın. Bunu sana Allah mı izin verdi, yoksa Allah’a iftira mı ettin? Hz. Osman; “Onu geçin, bu ayet ancak falanca konu hakkında nazil olmuştur. Aynı zamanda Hz. Ömer’de arazileri koruluk yaptı. Benim dönemimde develer arttı, ben de bunun için korulakları arttırdım. Ve böylece onlar ona bu gibi sorular soruyor, o da onları susturacak cevap veriyordu. En sonunda Hz. Osman, onlara “Ne istiyorsunuz” dedi. Onlarda öne sürdükleri beş ya da altı şartın yerin getrilmesi üzerine ondan söz aldılar.

1. Sürgün gönderilenler geri getirilecekler,
2. Hakkını alamayana hakkı verilecek,
3. Ganimetler bolca dağıtılacak,
4. Taksimatta eşit davranılacak,
5. Güvenilir ve güçlü kişilere idarecilik verilecek …. ve bu şartlan bir kağıda yazdılar, Hz. Osman da onlardan birliği bozmamaları konusunda söz aldı. Daha sonra razı olarak memleketlerine döndüler. [127]

Bezzâr’da bunun bir benzerini (biri hariç ki o da sikadır) diğer bütün ravileri sahih hadis rivâyet edenlerden oluşan ravilerden rivâyet etmiştir.[128] Ayrıca İbni Hibbân’da sahihinde bunun bir benzerini rivâyet etmiştir.[129]

Muhibbüddin diyor ki; Bu şehirlerden gelen kalabalık, iki sınıf insanlardan oluşuyordu.

a) Farklı seviyede halkı aldatan ileri gelenler,

b) Bunların emrinde aldatılmış insanlardı ki, çoğunluğu da bunlardandı. Öyle ki bunlar aralarına yayılan amaçlı propagandalar sonucu bazı kişilerin (Hz. Osman’ın bilgisi dahilinde) sürgün edildiğini ve haklarının ellerinden alındığını zannediyorlardı.

Oysa ki daha önce en doğru şahitlerden olan Hasan El-Basri’den ve İbni Sir’inden naklettiğimiz gibi verilen mal, azık, faydalı her şey bolca verilirdi. Bu kandırılmış isyancılar Hz. Osman’ın verdiği cevapları dinleyip hakikati anlayınca ikna olup memleketlerine döndüler.

Ancak Taberinin de belirttiği gibi [129] bunların ileri gelenlerinden El-Eşter En-Nehai ve Hakim bin Ceberi Medine’de kaldılar.[130]

Dipnotlar:

[125] Muhibbüddin El-Hatibinide belirttiğine göre bu duru İbni Sebe’in planlarının neseridir. Nitekim o her şehirde bunlardan biri için propaganda yapıyordu.
[126] Özetle El Bidâye Ve’n-Nihâye 7/173,174, Taberi 5/104,105
[127] El-Avâsım 124, Taberi 5/107
[128] Mecmeuz-Zevaid 7/227…229
[129] Mevarid’uz-Zaman 540
[129] 5/120.
[130] Et-Talikât Ale’l-Avâsim 125

İktibas : Şeyh Salih Ekinci K.s – Sahabe Dönemi Sahife 125 – 126 – 127

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin