Ana Sayfa İktibaslar Hz. Osman Zamanı Bazı Fitneler -1 : Sebeilerin Büyük Sahabilerin Dilinden Mektublar...

Hz. Osman Zamanı Bazı Fitneler -1 : Sebeilerin Büyük Sahabilerin Dilinden Mektublar Uydurması

263
0

Sebeiler Hz. Osman’ın valilerinin zulmettiklerini ve kendilerinden uydurdukları kusurları içeren mektupları sağa sola göndermekle yetinmediler. Daha ileri giderek bu defa Hz. Osman (Radıyallahu Anh)’ın kendisine zulmettiğini ifade eden mektupları büyük sahabelerin dilinden uydurdular.

İbni Kesir diyor ki;

“Medine’de bulunan büyük sahabilerin, Ali, Talha ve Zübeyr (Radıyallahu Anh)’in dilinden bir çok mektuplar uyduruldu. Bu mektuplarda halkı dine yardım etmek için Hz. Osman’la savaşmaya çağırıyorlar ve bunun şu anda en büyük cihad olduğu belirtiliyordu. Bu ise sahabelere iftiradır. Onların dilinden bir kaç mektup yazılmış ise de kendileri bunları kendilerine ait olmadığını belitmişlerdir [123].

Muhibbü’d-din El-Hatip şöyle diyor:

“Hz Osman’ın aleyhinde ki bütün trajedik propagandalarda bu mektuplar porpagandacılann silahlarından biriydi. Bunu her yönde ve her halükarda kullandılar. Nitekim tarihçiler Hz. Osman’ın üvey oğlu olan ve daha önce ondan iyilik görüp sonradan kaçan Muhammed bin Ebi Huzeyfe hakkında şöyle naklederler; ” O Mısır’da, halkı Emir’ul Mü’minine (Hz. Osman’a) karşı kışkırtıyor, Rasullullah (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)’in hanımlarının dilinden mektuplar uyduruyor, binek hayvanları alıp bunları bir yerde zayıflatıyor ve gözlerinin uzun bir yolculuktan gelen birinin yüzü gibi kararması için Mısır’da bir kaç kişiyi evlerin damlarında yüzleri güneşe karşı bekletiyor, daha sonra da onlara Hicâz yoluna oradan halkın kendilerini karşılamasını sağlamak için, onlara, Hicâz’dan geldiklerini haber verecek elçiler göndermelerini, halka kendilerinin karşı karşıya geldiklerinde de onlara; (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)’in hanımlarından gönderilen ve Hz. Osman’ın yönetiminden şikayetçi olduklarını içeren mektuplar getirdiklerini” söylemelerini emrediyordu. İşte bu mektuplar Mısır’daki Amr câmiinde bir halk topluluğu karşısında okunuyordu. Oysa ki bu mektuplar uydurmaydılar. Bu mektupları getirenler de Mısır’da idiler ve Hicaz’a gitmemişlerdi. [124]

Dipnotlar:

[123] El-Bidave Ve’n-Nihaye 7/175,173
[124] Et-Talikat, 109

İktibas : Şeyh Salih Ekinci K.s – Sahabe Dönemi Sahife 123 – 124

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin