Ana Sayfa İktibaslar Hz.Ömer r.a’ın Gayri Müslimlere Davranışı

Hz.Ömer r.a’ın Gayri Müslimlere Davranışı

335
0

1. Hristiyanlar bulundukları yerde ve çevresinde yeni ibadethane (kilise, manastır vb.) yapmayacaklar ; mevcut olanlar içinde harab halde bulunanları yenilemeyecekler.

2. Herhangi bir müslümanın gece olsun, gündüz olsun kiliseye girmekten alıkoymayacaklar.

3. Gelip geçenler ve yolcular için kiliselerinin kapılarını genişletecekler

4. Yolu kendilerine düşen Müslümanları misafir edip, üç gün boyunca iaşesini temin etmeyecek.

5. Evlerinde ve ibadethanelerinde casus barındırmayacaklar

6. Çocuklarına Kuran öğretmeyecekler

7. Şirk izhar etmeyecekler, ve kimseyi şirke davet etmeyeceklerdir.

8. Yakınlarından İslam’a girmek isteyenleri bundan men etmeyecekler

9. Müslümanlara saygılı davranacak, meclislerinde oturmak istediklerinde ayağa kalkıp onlara yer gösterecekler.

10. Müslümanların elbiselerini,takkelerine, sarıklarına ve nalinlere benzer şey giymeyecekler, saç şekillerine onlarınkine benzetmeyecekler, saçlarının ön tarafını traş edecekler

11. Müslümanların dili ile konuşmayacaklar,

12. Onların künyeleri ile künyelenmeyecekler

13. Koşumlu (eğerli) hayvana binmeyecekler,

14. Kılıç kuşanmayacak, silah edinmeyecek ve yanlarında taşımayacaklar

15. Mühürlerine Arap harfleri ile ibare koymayacaklar

16. İçki satmayacaklar

17. Müslümanların bulunduğu yerlere domuz yaklaştırmayacaklar,

18. nerede olurlarsa olsunlar kendilerine mahsus kıyafetleri giyecekler, bellerine zünnar bağlayacaklar

19. Müslümanların cadde ve sokaklarında haç taşımayacak, kitaplarını buralarda izhar etmeyecekler

20. Kilise binalarının üzerine haç koymayacaklar

21. Kilise çanlarını alçak sesle çalacaklar

22. Müslümanların bulunduğu durumlar da kiliselerde ibadet ederken seslerini yükseltmeyecekler

23. Bayram kutlamak ve yağmur duası için dışarı çıkmayacaklar

24. Cenazelerini gömmek için Müslümanların cadde ve sokaklarından geçerken ölüleri için seslerini yükseltmeyecek, onlar için ateş (meşale) yakmayacaklar

25. Müslümanların ortağı bulunduğu köleleri satın almayacaklar

26. Adres sorduklarında Müslümanlara güçlük çıkarmadan tarif edecekler

27. Müslümanların evlerindeki ahvallerine muttali olmaya çalışmayacaklar

28. Müslümanların güçlü ortak olmadığı durumlar da onlar ile ortak ticaret yapmayacaklar

El-Beyhaki Es-Süneni Kübra IX 202
İbn-i Asakir, Tarihu Dimaşk II, 177-84
İbn-i Kesir, Müsnedül Faruk, II, 489
İbnul Kayyım, Şerhuş Şurutil Ömeriyye 3 – 7

İktibas : Dr. Ebu Bekir Sifil ; Hz Ömer ve Nebevi Sünnet

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin