Ana Sayfa İktibaslar Hz.Muaviye R.a ‘ın Hücr ve arkadaşlarını öldürme meselesi

Hz.Muaviye R.a ‘ın Hücr ve arkadaşlarını öldürme meselesi

326
0

Hz.Muaviye (Radıyallahu Anh ) ‘ın suçlandığı konulardan biri de onun hücr ve arkadaşlarını öldürme konusudur.

Hücr ‘ün durumu, öldürülmesi ve Hz.Muaviye (Radıyallahu Anh ) ‘ı buna zorlayan sebeblerle ilgili güvenlir alimlerin yaptığı açıklamaların bir özetini nakledelim:

” Hücr , âbid ve zahid biriydi. Annesine karşı iyi davranır çokça namaz kılar ve oruç tutardı. o duası makbul olan biriydi.Bazıları onu sahabiler arasında saymışlarsa da , ancak hadisçilerin çoğu onun sahabiliğinin sahih olduğunu söylememişler ve onu Tabiinler arasında zikretmişler.

Bu zat , Hz. Muaviye (Radıyallahu Anh ) ‘ın küfe valisi olan El-Muğire bin Şu’be ‘yi açıkça tenkid ediyordu.

Ancak Muğire , halim ve sabırlı bir kişi idi. Hücr ‘ü afediyor ona aralarında geçen bu şeylerden dolayı nasihat ediyor , onu hareketlerinin sonucu konusunda ikaz ediyor ve padişaha ters düşmesinin cezasının ağır olduğunu belirtiyordu. Ne var ki Hücr bu hareketlerinden vazgeçmedi.

Muğire bin Şu’be vefat edip Basra ile birlikte Kûfede Ziyad ‘ın idaresine verilince Ziyad Kûfe’ye girdi. Bu sırada Hz.Ali (Radıyallahu Anh ) ‘ın şiasından bazı gruplar Hücr ‘ün etrafında toplanmışlar . Bunlar Hücr ‘ün söylediklerini söylüyor , onu destekliyor ve Hz.Muaviye ‘a sövüyorlar ve ondan teberri ediyorlardı.

İbni Cerîr ve başkalarının naklettiklerine göre, Hücr ve arkadaşları Hz.Osman’ı eleştiriyor ve haksızlık ettiğini söylüyor idarecileri eleştiriyor , onları tenkit etme konusunda acele davranıyor , bu hususta aşırıya kaçıyorlardı. Hz.Ali (Radıyallahu Anh )’ın taraftarlarına sahip çıkıyor ve dinde teşeddüt (sıkı tutma) yapıyorlardı.

Görülüyor ki Hücr ve arkadaşları , Abdullah bin Sebe ‘nin propagandasından etkilenen salih ama saf kimselerden idiler. Yine küçük şeyleri büyüten ve bundan dolayı büyük suçlar işleyen kimselerdi. İşte bunlar ile Ziyad arasında anlatılması uzun olan meseleler geçti.

Bunun üzerine Ziyad bunların durumunu bir mektupla Muaviye (Radıyallahu Anh ) ‘ a bildirdi.Hz.Muaviye (Radıyallahu Anh ) ‘ da bunları yeryüzünde fesad çıkaranlardan saydı ve onların hayatta bırakılmalarının ümmed için fesada sebebiyyet vereceğini düşündü. Bunun üzerine onların getirilmesini emretti. Bunlardan 14 kişi getirildi. Hz.Muaviye ‘de aralarında Hücr ‘ünde bulunduğu 7 kişinin öldürülmesini emretti ve öldürüldüler. Geride kalan 7 kişiyide affetdi.

Muaviye (Radıyallahu Anh ) ‘ın şöyle dediği naklediliyor.

” İleride Hücr ile birlikte 100.000 kişiyi öldürmektense şimdi sadece onu öldürmek daha iyidir. ”

İmam Ahmed naklediyor : ” Muaviye (Radıyallahu Anh ) Medine ‘ye geldiğinde müminlerin anası Aişe (Radıyallahu Anh ) ‘ın yanına geli. Aişe (Radıyallahu Anh ) ‘da Hücr ‘ü öldürdüğünden dolayı onu kınadı . Bunun üzerine Hz.Muaviye (Radıyallahu Anh ) Aişe (Radıyallahu Anh ) ‘a şöyle dedi.

” Ey müminlerin anası ! Ben insanların selahı uğruna bir insanı öldürmeyi onların fesadına pahasına onu hayatta bırakmaktan daha hayırlı görüyorum. ”

Bir rivayete göre Hz.Muaviye (Radıyallahu Anh ) Aişe (Radıyallahu Anh ) ‘ a mazereti o derece anlattı ki sonunda Aişe (Radıyallahu Anh ) onu mazur gördü.

Başka bir rivayete göre de : Hz.Muaviye (Radıyallahu Anh ) Aişe (Radıyallahu Anh ) ‘a ya şöyle dedi . Ben ile Hücr ‘ü başbaşa bırak , ta ki Rabbimiz huzurunda karşılaşınca hesaplaşalım. [1]

Kâdı Ebu Bekr diyor ki : Siz de ey müslümanlar ! sizin içinde en uygun olan , onları Rasulullah Sallallahu aleyhi ve Sellem ile birlikte Allah C.C ‘ın huzuruna çıkıp hesap verecekleri güne bırakmanızdır. [2]

Burada okuyucunun dikkatini önemli bir noktaya çekmek istiyoruz . Şöyle ki :

” Hz.Muaviye (Radıyallahu Anh ) ‘ın halife oldğu sırada bir çok büyük sahabi hayatta idi. Hepsi de ona itaat ediyor ve ona saygı duyuyorlardı.En azından icraatlarında karşı çıkmıyorlardı . İşte bunca sahabinin ses çıkarmadığı ve itaat ettiği halde , Hücr (Radıyallahu Anh ) ve bir kaç arkadaşının Hz.Muaviye (Radıyallahu Anh ) ‘a karşı çıkmasını , buna karşılık Hz.Muaviye (Radıyallahu Anh ) ‘ın da bunları öldürmesini bahane ederek , Hz.Muaviye (Radıyallahu Anh ) ‘ın adaletini tartışmak akıl kârı değildir.

Dipnot :

[1] El – Bidaye ve’n nihaye , 8/49 – 55 ve Taberi 6/141-160

[2] El Avasım , 213

İktibas : Şeyh Muhammed Salih Ekinci Ks – Sahabe Dönemi , Sahife 305-308

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin