Ana Sayfa İktibaslar Hz. Ali ve Tefsirdeki Yeri

Hz. Ali ve Tefsirdeki Yeri

276
0

Dört halife içinde, kendisinden en çok rivayet edilen, Ali b. Ebu Talibdir. Diğer üçünden gelen rivayetler çok azdır. Bunun sebebi, önceden vefat etmiş olmalandır. Hz. Ebubekr’den az sayıda hadis rivayet edilmesinin sebebi de buna bağlıdır.

Tefsirlerde Hz. Ebubekr’den yapılan rivayet sayısı on’dan fazla olduğunu görmedim. Hz. Ali’den rivayet ise oldukça kabarıktır.

Mamer, Vehb b. Abdullah’dan o da Ebu’t-Tufeyl’den şöyle dediğini rivayet eder: Hz. Ali bir konuşmasında şöyle diyordu: Bana istediğinizi sorun, cevap vereyim. Hangi âyetin gece, hangi âyetin gündüz, hangi âyetin yerde hangi âyetin dağda indiğini bilirim.

Ebu Nuaym, «e I – H i I y e» adlı eserinde İbnu Mesud’un şöyle dediğini rivayet eder: Kur’an yedi harf üzere nâzil olmuştur. Bu harflerden her birinin zahiri ve batini mânası vardır. Hz. Ali, bu harflerin her iki mânasını bilirdi.

Ebubekr b. Ayyaş tarikiyle, Nusayr b. Süleyman el-Ahmesi’den, o da babasından, Hz. Ali’nin şöyle dediğini rivayet eder: Yemin ederim ki her âyetin, kimin hakkında, nerede nâzil olduğunu bilirim. Allah bana herşeyi kavrayan bir akıl, herşeyi cevaplandıran bir dil vermiştir.

İmam Suyuti – El İtkan

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin