Ana Sayfa Müridanın El Kitabı Hadîsde Benden İstiğâse Edilmez Denildiğine Göre Kuldan da mı Yardım İstenemez ?

Hadîsde Benden İstiğâse Edilmez Denildiğine Göre Kuldan da mı Yardım İstenemez ?

317
0

İddiâ: Resûlüllah sallâhu aleyhi ve sellem şübhesiz benimle istiğase edilmez/benden medet istenmez. Ancak Allah celle celâlühû’dan medet istenir[81] buyurdu. O hâlde, başkasından yardım istenmez.

Cevâb: Buna bir çok şekilde cevâb verilebilirse de biz birkaçı ile iktifâ edeceğiz:

Bir: Bu hadîsin senedinde Abdullah İbnü Lehîa vardır ki, O’nda zayıflık vardır. Buhârî’de geçen, mü’minlerin Resûlüllah sallâhu aleyhi ve sellem’den istiğase edeceklerine ve Hz. Hacer’in kullardan istiğase ettiğine dâir hadîslerle boy ölçüşemez.[82] Üstelik Hadîsin Ahmed İbnü Hanbel ve Buhârî’nin (el-Edeb) rivâyetinin siyakı Heysemî’nin de dediği gibi değişiktir. “Bana istiğâse edilmez” değil, “benim içün ayağa kalkılmaz” şeklindedir.[83]

İki: Bundan da önce Kur’ân’daki taraftarlarından olan düşmanına karşı O’ndan (Mûsâ aleyhisselâm’dan) istiğase etti[84] âyetinin ifâde ettiği istiğâse meşrûluğunu hiçbir şekilde ortadan kaldıramaz.

Üç: Senedin râvîlerinden olan İbnü Lehîa’nın Hasenü’l-Hadîs/rivâyeti hasen bir râvî olduğunu kabûl edip hadîsi alsak bile, âyet ve sahîh hadîslerle onu te’vîl eder, mecâza yorarız; yardım istenecek olan hakîkatte Allah celle celâluhu’dur; kuldan ise ancak sebeb olarak yardım istenir, deriz.[85] O bakımdan hadîsde, dikkatlerin hakîkate çekilmesi veya Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem’in kendileri için tevâzu’ ızhârı, muhâtâblar için de îmân takviyesi sebeb veya hikmetleri bulunabilir. Allah celle celâlühû en iyisini bilir.

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin