Ana Sayfa İktibaslar Gavsu’l Azam Abdulkadiri Geylani İmam Azam Ebu Hanife İçin Mürcie’den dir Dedi...

Gavsu’l Azam Abdulkadiri Geylani İmam Azam Ebu Hanife İçin Mürcie’den dir Dedi mi ?

581
0

Şeytanlık yapanlar diyorlar ki ; eğer ebu hanife mürcie olmasaydı gavsul azam şeyh abdulkadiri geylani kaddesallahu esrahurrahmani el ğunye kitabında ebu hanifenin tabilerini bidatçi olan mürcieden saymazdı.

buna bir kaç cevab verilmişdir.

1 – bazı ilim ehli dediler ki; aslında bunu gavsı azam yazmadı sonradan desise olarak kitabına sokuldu.

2 – bazıları; gavsı geylani başka ebu hanifeleri kasdetmişdir.çünkü imam-ı azamdan başka ebu hanifeler vardır.ve nitekim gavsı geylani mezheb görüşlerini imamlara dayandırırken ‘ ebu hanifeye göre .. ” demekle ebu hanifenin imametliğini kabl etmişdirdir.

Fakat gördüğüm kadarı ile en güzel cevab veren h.1264’te doğup 1304 ‘te vefat eden el cerh vet’tekmil müellifidir.

Diyor ki.;

3 – Aslında mürcieden bir taife Gâssaniyyedir.Gâssaniyye ise Gâssan El-Kufi’ ye mensup olan taifedir.Bu Gâssan , habis mezhebine halkı inandırmak için , sözlerini Ebu Hanifeye dayandırırdı.Tabileri çoğaldı.Gavs-ı azamın kasdettiği fırka-i dâlleden olan mürcie=ebu hanifenin tabileri ,sureten hanefilerden olup itikaden onlardan ayrı olan Gâssanın tabileridir ki, ‘ iman ALlahı tanımakdır, ALlah ve onun Rasulunun hak olduğunu ikrar etmekdir başka değil ” demekdedirler.

İktibas : Merhum Nakşi Şeyhi Allame İsmail Çetin K.s – Tahkim-i Sâdât Şerh-i Mişkat 1.Cild Sahife 62

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin