Ana Sayfa İktibaslar Eşari Mezhebi ve İstiva

Eşari Mezhebi ve İstiva

305
0

… imamı eşari rahimehullahın görüşü ise hazin ve alusi tefsirlerinde imam beyhaki rahimehullahdan şu şekilde nakledilmişdir.

” ALLAH’u teala arş da bir işlem yapmışdır ve ona istiva adını takmışdır.Nitekim başka bir şeyde yapdığı fiile rızık verme adını koymuşdur.Bir diğerine ise nimet verme ismini koymuşdur.ALLAH’u Tealanın diğer fiilleride böylecedir.
Lakin ALLAH’u Teala istivanın şeklini açıklamamış ancak onu fiil sıfatlarından biri olarak belirtmişdir.Çünkü cümle-i celilede geçen  سّمَ    terahi [ sonralık manasını ifade etme ] içindir.Sonralık ise ancak fiillerde ( ALLAHu tealanın sonradan yarattığı mahlukatına yönelik işlerinde ) düşünülebilir.
Zira ALLAH’u tealanın fiileri kendisi tarafından hiçbir hareket ve teşebbus bulunmaksızın meydana gelir.( Ancak harf ve ses bulunmaksızın yaratmak istediği şeye yönelen iradesini temsil eden Var Ol manasındaki گُنْ  kavl-i şerifiyle var olur) ”

Ustad ebu bekr ibni  furek rahimehullah istivanın uluvv manasında olduğunu nakletmişdir ki bu üstünlükden mesafe ,yer işgal etme ve bir mekanda bulunma manaları kastedilmemekdedir.Lakin ALLAH’u teala’ya nisbet edilmesi sahih olacak bir mana murad edilmekdedir.

Bu manaya göre istiva sıfatı zat sıfatlardan olur ,sonralık manasını ifade eden  سّمَ   harfinin ifade etdiği terahi ise,rütbede tefavütü bildirir.( ALLAH’u tealanın Arş’a istiva sıfatının ,gökleri ve yerleri yaratma sıfatından daha üstün olduğunu açıklar.)
bakınız :
el hac mahmud el ofi – ruhul furkan tefsiri cilt 13 sahife 635

CEVAP VER

Mesajınızı girin
Adınızı buraya girin