İktibaslar

Ana Sayfa İktibaslar

Deve İdrarı Hadisi Yorumu için Caner Taslaman’a Soruyoruz !

Caner Taslaman’a Soruyoruz! Besmele, hamdele ve salat-u selamdan sonra… Caner Taslaman!.. Bir büyük peygamber olan atamız İbrahim aleyhisselama İbo diyebildiğine, insanlığın, imanın, edebin ve ahlakın buna...

İsa A.s ‘ın Haçı Kırması – Domuzu Öldürmesi – Cizyeyi Kaldırması

nefsim (canım) elinde olan Allaha yemin ederim ki ,elbetde adaletli bir hakem olarak meryem oğlu (isa) nın sizin aranıza inmesi yaklaşmıştır.

Bir hadisin şerifin ışığında suret ve fotograf yapmanın hükmü

İmamı Buhari ve İmamı Müslim’in ittifak ederek naklettikleri, Ebu Talha radıyellâhu anhu’nun Efendimiz sallallâhu aleyhi ve sellem’den rivayet ettiği hadis-i şerifde; (içinde kelb ve tasvirler bulunan eve melekler girmez), buyurulmuştur.

İstiva ala edatıyla geldiği zaman mekan mı ifade ediyor ?

ŞÜPHECİ el-İstivâ kelimesi, ‘alâ ‘edatıyla kayıtlı olarak geldiği zaman Arab lügatında bunun anlamı, bir şeyin üzerine yükselmek ve yerleşmek demektir. O'nu yükselmesi zatında ve mekanında...

Hz. İbrahim ‘in Yahudi ve Hristiyanlıkla Münasebeti

Bil ki yahudiler de hristiyanlar da "İbrahim bizim dinimizde idi" diyorlardı. Allah Teâlâ da onların bu iddialarının, Tevrat ve İncil'in Hz. İbrahim'den sonra indirildiğini belirterek bâtıl olduğunu ve bu sebeple de onun yahudi veya hristiyan olmasının düşünülemeyeceğini açıklamıştır.

İmam Kurtubi(ra) ve Tevessül

Ehli sünnet alimlerinden Kurtubi’nin telif ettiği “el-Camiu li-Ahkami’l-Kur’an” adlı tefsir kitabının 6-cı cildinin 439.cu sayfasıdır. işaretlenmiş yerlerde şu ifadeler var. روى أبو صادق عن علي...

Cima Anında Şeyhin Ruhaniyetine Yönelmek

Kâmil muhabbet, sevilenin sevdiği her-şeyde ona muvafakat etmeyi (sevdiğimizin sevdiği herşeyi sevmemizi) gerektirir.

İmam Ebu Hanife Rahimehullahın İstiva Hakkındaki Görüşleri

1-İmam-ı Azam Ebu Hanife rahimehullah el-Fıkhu'l Ebsat'ta Allah-u Teala nerededir? sorusuna ''Yaratılmadan önce mekan yoktu,halbuki Allah vardı. Mahlukattan hiçbiri yokken , ''nerede'' mefhumu mevcut...

Ali ‘nin yüzüne bakmak ibadettir hadisi sahih mi , manası nedir ?

Bu hadis, sahih, hatta bazı âlimlerin mütevâtir tariflerine uyan mütevâtir bir hadistir. Hâkim bu hadisi İmran b. Husayn’den rivâyet ettik­ten sonra, bu Buhârî ve...

Müşahhâs Bir Sahafîlik Örneği: Nâsuriddîn el-Elbânî

Ulema isnat mefhumunu olması gerektiği kadar en yüksek mertebede lüzumlu görmüş ve ilmin muhafızı olan bu kavramı sahih bilgileri elde edebilme adına elzem kabul...

Kitap Tavsiye

Sosyal Medyada Bizi takip Edin

1,105TakipçilerTakip Et
33,132TakipçilerTakip Et
22AboneAbone Ol

Editör Tavsiyesi