Ana Sayfa Yazarlar Yazar: Meknun

Meknun

259 HABERLER 0 YORUMLAR
Site yöneticisi ve yazar

İmam-ı Azam Ebu Hanife Sıfatlar Hususunda Tevil Yaptı mı ?

İmâm A’zam Ebû Hanîfe amelî mes’elelerde Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem’e ve Selef’e ittibâ îcâbı olarak Te’vîl içün mutlaka lâzım olacak şartlara uyan te’vîl...

Allah Resulü’nün Ebeveyni’nin Uhrevi Durumu

İktibas : İhsan Şenocak Hocaefendi Ebeveyn-i Resul’ün (Allah Resulü’nün anne-babası) dinî durumu –özellikle- müctehid imamlar devrinden itibaren tartışılan bir konu olmuştur. Konu ile ilgili ayet...

Kadınların Bayram ve Cuma Namazlarına Çıkma Meselesi

* aşağıdaki iktibas son zamanda hutbelerde diyanetçe işlenen kadınların camiye teşviki ile alakalıdır. Kaynak : İsmail Çetin K.s - Şerh-i Mişkat Cilt 2 Sahife 223 ''Kadınların...

Mehdi Aleyhirıdvana dair Buhari ve Müslimde Gerçekten Hadis Yok mu ?

Bâzı hoca müsveddeleri: “Bu hadis kütüb-ü sittede yok” diye inkâr ederler. Sen onlara: “Hazret-i Mehdî (Aleyhi'r-Rıdvân)ın çıkacağı rivâyeti kütüb-ü sittede var” desen, bu sefer:“'Buhârî,...

Yusuf Nebhanin Cenâb-ı Hakka Cihet İsnadına Karşı Yazdığı Eserleri

* en-Nebhânî’nin, Şeyh Ahmed ibn Teymiyye’nin Cenâb-ı Hakk ' a cihet ve mekân isnâdında müteşâbihât ile istişhâd etdiği ma’hûd eseri Fetavâ Hamaviyye’ye reddiyesi olan...

Fethu’l Bârî’den Haber-i Sıfatların Mânâlarıyla İlgili Alıntılar

İktibas : Guraba Mecmuası 10.Sayı İbn Hacer el-Askalânî’nin Allah’ın İsim Ve Sıfatlarının Tevkîfiliği İle İlgili Görüşleri İstivâ müteşâbihtir, mânâsı Allah’a tafvid edilir. Ehl-i Sünnet yed sıfatının uzuv...

İmamların Zahirde Birbirine Aykırı Gözüken Hadisler Karşısında Takip Ettikleri Metodlardaki İhtilafları

İktibas : Muhammed Avvame - İmamların Fıkhi İhtilaflarında Hadisleri Rolu Bu sebep, fakîhlerin ihtilâf sebeplerinin en mühimlerinden sayılır. Bu konuda, iki mühim ilimden faydalanılabilir: Hadîs...

Ehl-i Sünnetten İmamlar Tek Bir Ailedir

İktibas : Merhum Nakşi Şeyhi İsmail çetin Rahimehullah - Şerh-i Mişkat Cilt : 1 Sahife 238-242 Ehli Sünnet vel'Cemaat ulemâsından her bir imam, bir aile...

Sahih Hadis Varsa Benim Mezhebim Odur Sözü ile Amel Edebilmek İçin Hadisin Sahih Olması...

— «Sahih hadis varsa benim mezhebim odur» sözü. ile, — «Amel edebilmek için hadisin sahih olması kâfidir.» görüşü’dür. Birinci şüpheyi şöyle serdediyorlar. Diyorlar ki: «İmam eş-Şâfiî...

Mezhep İmamlarının Nazarında Hadislerin Değeri

Onların hadîs’e bağlanma hususundaki şiddetli arzularını ve hadîslerle amel etmeğe olan aşırı rağbetlerini anlayabilmemiz için, imamlar nazarında hadîslerin değerini açıklayacak kısa bir mukaddimeye ihtiyaç...

Kitap Tavsiye

Sosyal Medyada Bizi takip Edin

1,039TakipçilerTakip Et
33,132TakipçilerTakip Et
22AboneAbone Ol

Editör Tavsiyesi