Sahabe-i Kiram Hakkında Müslümanların Sahih İtikadı Nasıl Olmalıdır.Osmanlı Ulema ve Hulefasından Ömer Nasuhi Bilmenin Bu Değerli Eserini Okumak İçin Tıklayınız.

Dine Uygun Hamilelikten korunma yolları

Yayınlanma Manşet

Peygamber efendimiz(s.a.v) buyurmuştur ki : Canımı elinde tutana yemin ederim ki, emziren kadının hamile kalması süt emen bebeğe öyle zarar verir ki at sırtında koşturan ergin erkek olacak yaşa gelse yine onu tutar yere atar. Yani yeni doğum yapmış bir bayan çocuğu  onu emerken tekrar hamile kalması; sütteki çocuğun yetişmesini, verimli süt anlamasını engellemesinden dolayı onun sağlıklı bir yetişkin ve güçlü biri olmasına mani olur. Bu sebeple emziren bayanların dinen hamilelikten korunma yolları caiz değildir ve bu süreç dinimizce uygundur.

Allah’a Yalan İftirâ Eden Koca Zâlimler

Yayınlanma Manşet

Tevessül ve İstiğaseyi şirk kabûl eden câhil ve gerizekalılar, “Bu sizin ma'ziretiniz müşriklerin putlara ibâdet ederken ileri sürdükleri ma'ziretlerin ta kendisidir. Onlar da, biz putlara bizi Allah’a celle celâluhu iyice yaklaştırmaları için ibâdet ediyoruz, diyorlardı. Putların birşeyi yarattıklarına inanmıyorlardı. Aksine, yaratılanları, yaratanın, Allah celle celâluhu olduğuna inanırlardı. Bunun böyle olduğunu ‘yemin olsun ki şâyet onlara gökleri ve yeri kimin yarattığını, güneşi ve ayı kimin (yaratılanların istifâdesine) musahhar kıldığını soracak olursan, elbette kesinlikle Allah yarattı, diyeceklerdir’[8] ile ‘yemin olsun ki şâyet onlara, gökleri ve yeri kimin yarattığını soracak olursan, elbette kesinlikle Allah yarattı’ diyeceklerdir[9] âyetleri gösteriyor” diyorlar.

Hz.Ali r.a Hadisi ve kabirler üzerine bina ve mescid yapmak

Yayınlanma Manşet

Kabir üzerinde bina yapmak, eğer o binalar kabrin etrâfındaysa [1] bu, ister ev, ister medrese, ister kubbe,yâhud isterse mescid olsun, câizdir.

Ve yine ortaya çıkmıştır ki, câizliğe, yasaklığa yâhud mekrûhluğa delâlet eden şu delîllerin arasını bir araya getirmek vâcib olan, kesinleşen bir cemdir ki, delîller arasında görünürdeki çelişkinin ortadan kaldırılması içün kat’îleşen bir vâcibdir.

Delîl ve bürhan ile de pekiştirilen şu barıştırma ile bu kalkmıştır. Geriye bu fetvâyı soran kimsenin sözünü ettiği hadîsin cevâbı kalmaktadır. Bu da Hazreti Ali radıyellâhu anhu hazretlerinin hadîsi ve Ebu’l-Heyyâc’a ‘seni Resûlüllah sallellâhu aleyhi ve sellem’in beni gönderdiği şart üzere gönderiyorum’ dediği ‘yerle bir etmediğin bir timsâl, düzlemediğin bir yüksek kabir bırakma’ [2] hadîsidir. Buna birçok yönlerle cevâb verilir.

Hüseyin Avni Hocaefendiden İslamoğluna Mektup

Yayınlanma Manşet

Selam hidayete uyanlara olsun....

İslamoğlu Mustafa!.. Son zamanlarda duydum ki, Âdem Aleyhisselam’ın meniden yaratıldığını, babasının olduğunuve topraktan yaratılmadığını söylemişsin. Üstelik bunun ayette yer aldığını ve topraktan yaratıldığı inancının İsrailiyyât’a dayandığını da iddia ile Allâh’a iftira ediyormuşsun.

İşin ucunun buralara kadar varacağı, yani gelip açık bir Kur’an inkârına ve imansızlığa dayanacağı senin hallerinden, tavırlarından ve yalpalayarak gidişinden belliydi. Bu yolun ucunun buraya çıkacağını gözü olanlar apaçık bir şekilde çok çok öncelerden bile görüyorlardı.

Mustafa!.. Nasıl da Allah’dan korkmadan o aslı astarı olmayan saçma düşüncelerini ayetlere dayandırabildin; Allâh'a iftira edebildin?! Demek ki hakiki ilim erbabı olan geçmiş hidayet imamlarını ve Sünnet’i süpürüp çöpe atman bu hezeyanlarına zemin hazırlamak içinmiş. Zırcahil olduğunu ne kadar da açık etmişsin!.

Nasıl öyle olmasın ki: