En Yeni İçerikler

Hz. Muaviye R.a ‘ın oğlu yezide Veliahd ‘lık vermesi

Meseleyi iki şekilde ele alacağız: Birincisi: İslam şeriatına göre Veliahtlığın hükmü: İkincisi: Muâviye (Radıyallahu Anh)'ı, Yezid'i Veliaht yapmaya sevkeden sebeb. A) İSLÂMA GÖRE VELİAHD EDİLMENİN HÜKMÜ İbni...

Muhakkık İbni Haldun ‘un Yezidin Veliaht Tayin Edilmesi İle Alakalı İzahı

Allame Muhakkik İbni Haldun "Mukaddime" sinin Veli ahtlik" bölümünde bu iki makamı (islamda "veliaht"liğin hükmü ve Muâviyenin yezid'i veliahd olarak tayin etmesi) konusunu en...

Allame Taftazani’ den, Hz .Ali ‘ye muhalefet eden Hz.Muaviye hakkında ki izah

Allame Taftazani diyor ki : والمخالفون بغاة لخروجهم على اإلمام الحق بشبهة هي تركه القصاص من قتلة عثمان رضي اهلل تعالى عنه ولقوله صلى...

Nesih İnkarcılarının Tenakuzu ve Gizli Gayeleri

Ey nesh inkarcıları ! Size göre , Rabbimiz , kullarına kitap ya gönderildi ve ya göndermedi. Göndermedi derseniz , sizinle nesh meselesi mevzuunda konuşacağımız bir şey...

Haberi Sıfatların Tevilinde Kullanılan Yöntemler

İmamü'l Haremeyn Ebu’l-Meâlî Cüveyni'nin haberi sıfatların te’vilinde kullandığı yöntemler: 1. Te’vilde en çok kullanılan yöntem Arap dilinin imkânlarından yararlanmaktır. Eğer Arap dili haberi sıfat...

Allah’u Teala Her Yerde Demek Caiz mi ?

Öme Faruk Korkmaz Hocaefendi itikaden bir önemli konuyu daha izah ediyor.

Medinede Sahabilerin ileri gelenleri bulunduğu halde Hz. Osman’ın öldürülmesi nasıl gerçekleşti ?

İbn-i Kesir şöyle diyor: "Medine'de sahabelerin ileri gelenlerinden pek çok kimse bulunduğu halde Hz. Osman (Radıyallahu Anh)'ın öldürülmesi olayı bu şehirde nasıl gerçekleştirildi" diye...

Hz. Osman R.a Efendimizin Kuşatma Altına Alınması ve Öldürülmesi

Kâdı Ebû Bekr İbnu'l Arabi diyor ki; "Hz. Ali isyancılara vereceği cevabı verdikten sonra Hz. Osman'a gidip "Sen bizim hakkımızda şöyle şöyle yazmışsın" dediler....

Hz. Osman Zamanı Bazı Fitneler -4: İsyancıların eline geçen mektubun gerçek yüzü

Bu mektubun hakikatını araştırmak ve gerçek yüzünü ortaya koymak için üzerinde durmayı gerekli gördük. Şöyle ki; Biz bu mektupla ilgili olarak daha önce naklettiğimiz...

Hz. Osman Zamanı Bazı Fitneler -3: İsyancıların uydurma bir mektup ile tekrar medineye dönüp...

İsyancılar memleketlerine dönerken bir kaç günlük mesafe katetikten sonra bir süvâri gözlerine çarptı. Bu süvari bazen mısırlılara görünüyor, bazen oralardan ayrılıyordu. Tekrar görünüyor, onlara...