En Yeni İçerikler

Haberi Sıfatların Tevilinde Kullanılan Yöntemler

İmamü'l Haremeyn Ebu’l-Meâlî Cüveyni'nin haberi sıfatların te’vilinde kullandığı yöntemler: 1. Te’vilde en çok kullanılan yöntem Arap dilinin imkânlarından yararlanmaktır. Eğer Arap dili haberi sıfat...

Allah’u Teala Her Yerde Demek Caiz mi ?

Öme Faruk Korkmaz Hocaefendi itikaden bir önemli konuyu daha izah ediyor.

Medinede Sahabilerin ileri gelenleri bulunduğu halde Hz. Osman’ın öldürülmesi nasıl gerçekleşti ?

İbn-i Kesir şöyle diyor: "Medine'de sahabelerin ileri gelenlerinden pek çok kimse bulunduğu halde Hz. Osman (Radıyallahu Anh)'ın öldürülmesi olayı bu şehirde nasıl gerçekleştirildi" diye...

Hz. Osman R.a Efendimizin Kuşatma Altına Alınması ve Öldürülmesi

Kâdı Ebû Bekr İbnu'l Arabi diyor ki; "Hz. Ali isyancılara vereceği cevabı verdikten sonra Hz. Osman'a gidip "Sen bizim hakkımızda şöyle şöyle yazmışsın" dediler....

Hz. Osman Zamanı Bazı Fitneler -4: İsyancıların eline geçen mektubun gerçek yüzü

Bu mektubun hakikatını araştırmak ve gerçek yüzünü ortaya koymak için üzerinde durmayı gerekli gördük. Şöyle ki; Biz bu mektupla ilgili olarak daha önce naklettiğimiz...

Hz. Osman Zamanı Bazı Fitneler -3: İsyancıların uydurma bir mektup ile tekrar medineye dönüp...

İsyancılar memleketlerine dönerken bir kaç günlük mesafe katetikten sonra bir süvâri gözlerine çarptı. Bu süvari bazen mısırlılara görünüyor, bazen oralardan ayrılıyordu. Tekrar görünüyor, onlara...

Hz. Osman Zamanı Bazı Fitneler -2: İsyancıların gelmesi ve bunların ikna ile geri gönderilmesi

Üç şehirli (Mısır, Kufe ve Basra) kışkırtıcıların tümü, Şevvâl ayında hac bahanesiyle yola çıkma konusunda gizlice anlaştılar. Her şehirden 600 kişilik bir grup halinde...

Hz. Osman Zamanı Bazı Fitneler -1 : Sebeilerin Büyük Sahabilerin Dilinden Mektublar Uydurması

Sebeiler Hz. Osman'ın valilerinin zulmettiklerini ve kendilerinden uydurdukları kusurları içeren mektupları sağa sola göndermekle yetinmediler. Daha ileri giderek bu defa Hz. Osman (Radıyallahu Anh)'ın...

Tasavvuf ehlinin durumu

Her türlü ithama maruz bırakılarak mağdur edilen tasavvufa, insaf nazarıyla bakanlar bulmak zordur. Hatta onları itham etmekteki cüret, bazen utanmazlık derecesine varmış ve “birinin...

Allah ve beşer arasındaki farkın anlaşılmasında “mecâz-i aklî”nin rolü

Kur’an ve Sünnet’te ‘Mecâz-i aklî’nin kullanılması açık bir hakikattir. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur: وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَاناً “Allah’ın ayetleri üzerlerine okunduğu zaman ayetler...